Stor nedgang i antall pelsfarmer i Norge

Publisert 04.04.2018

Tallet på pelsfarmer i Norge har gått dramatisk ned de siste ti årene. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet som Dyrevernalliansen har fått tilgang til.

Revefarm utenfra

I løpet av de siste årene har 7 av 10 pelsfarmer lagt ned driften. 

Foto: Iselin Linstad Hauge

Tallet på pelsfarmer i Norge har gått dramatisk ned de siste ti årene. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet som Dyrevernalliansen har fått tilgang til.

Her kommer det frem at det kun er 183 farmer igjen i drift. Dette tilsvarer en nedgang på nær 70 prosent siden 2007, da antallet farmer var på 552.

– Disse tallene bekrefter at næringen virkelig er utdøende, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen har gjennomgått statistikk over antall søknader om produksjonstilskudd fra pelsdyrbønder de siste årene. Det er her den markante nedgangen i antall pelsfarmer kommer frem.

– Denne trenden tilsier at pelsbransjen er i ferd med å dø ut av seg selv. En formell avvikling er sånn sett en gavepakke til en næring som nærmer seg slutten, sier Kleveland.

I regjeringserklæringen til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er det besluttet å gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen frem mot årsskiftet 2024/2025.

Dyrevernalliansen skal fremover arbeide for at det skal lønne seg for pelsdyroppdretterne å avvikle så fort som mulig. 

– Vi ønsker at overgangsordninger kommer på plass så snart som mulig. For oss er det viktig at de få pelsdyroppdretterne som er igjen blir tatt hånd om nå, slik at de raskt kan omstille seg til mer fremtidsrettede yrker, sier Kleveland.

Antall pelsfarmer i Norge:

Oktober 2017:                      Januar 2007:

Revefarmer: 96                     Revefarmer: 399

Minkfarmer: 101                    Minkfarmer: 153

(Noen farmer har både rev og mink og telles derfor kun som én farm.)

altGrafisk fremstilling av antall pelsfarmer i Norge fra 1996 til 2017. 

 

  Vis kilder Skjul kilder
  • Hansen, G. H. (Landbruksdirektoratet), epost til Dyrevernalliansen 23. mars 2018.
  • Statens Landbruksforvaltning, Produksjonstilskudd i jordbruket: liste over produksjoner, URL: www.slf.dep.no, hentet 5. oktober 2011.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!