Stor nedgang i antall pelsfarmer i Norge

Publisert 22.10.2019

Tallet på pelsfarmer i Norge har gått dramatisk ned de siste årene. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet som Dyrevernalliansen har fått tilgang til.

Revefarm utenfra

I løpet av de siste årene har 7 av 10 pelsfarmer lagt ned driften. 

Foto: Iselin Linstad Hauge

Tallet på pelsfarmer i Norge har gått dramatisk ned de siste årene. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet som Dyrevernalliansen har fått tilgang til.

Her kommer det frem at det i oktober 2019 kun er 145 farmer igjen i drift. I oktober 2017 var det 183 farmer - det er en nedgang på 21 prosent på to år. 

– Disse tallene bekrefter at næringen virkelig er utdøende, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen.

En utdøende næring

Dyrevernalliansen har gjennomgått statistikk over antall søknader om produksjonstilskudd fra pelsdyroppdrettere de siste årene. Det er her den markante nedgangen i antall pelsfarmer kommer frem.

– Denne trenden tilsier at pelsbransjen er i ferd med å dø ut av seg selv. En formell avvikling er sånn sett en gavepakke til en næring som nærmer seg slutten, sier Kleveland.

Færre pelsdyr på farmene

Samtidig som det har blitt færre pelsfarmer er også antallet pelsdyr på farmene betydelig redusert. På kun ett år, fra oktober 2018 til oktober 2019 har antall pelsdyr sunket med hele 36 prosent!

Arbeider for fortgang i avviklingen

I regjeringserklæringen til Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er det besluttet å gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen frem mot årsskiftet 2024/2025.

Dyrevernalliansen skal fremover arbeide for at det skal lønne seg for pelsdyroppdretterne å avvikle så fort som mulig. 

– Vi ønsker at overgangsordninger kommer på plass så snart som mulig. For oss er det viktig at de få pelsdyroppdretterne som er igjen blir tatt hånd om nå, slik at de raskt kan omstille seg til mer fremtidsrettede yrker, sier Kleveland.

Antall pelsfarmer i Norge:

 

  Oktober 2017 Mars 2018 Oktober 2019
  Revefarmer: 96 Revefarmer: 90 Revefarmer: 82
  Minkfarmer: 101 Minkfarmer: 96 Minkfarmer: 75
  Pelsfarmer totalt: 183 Pelsfarmer totalt: 171 Pelsfarmer totalt: 145

(Noen farmer har både rev og mink og telles derfor kun som én farm.)

altGrafisk fremstilling av antall pelsfarmer i Norge fra 1996 til 2019. 

  Vis kilder Skjul kilder
  • Hansen, G. H. (Landbruksdirektoratet), epost til Dyrevernalliansen 23. mars 2018.
  • Statens Landbruksforvaltning, Produksjonstilskudd i jordbruket: liste over produksjoner, URL: www.slf.dep.no, hentet 5. oktober 2011. 
  • Landbruksdirektoratet, Produksjonstilskudd i jordbruket – PT-900 Antallstatistikk, Tabell, landbruksdirektoratet.no, hentet 22. mai 2018.
  • data.norge.no, Produksjons- og avløsertilskudd til jordbruksforetak – søknadsomgang 2019. Hentet 20. mai 2019.
  • data.norge.no, Produksjons- og avløsertilskudd til jordbruksforetak – søknadsomgang 2019. Hentet 19. november 2019.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!