Statsbudsjett 2019: Gi pelsfarmerne kompensasjon

Publisert 08.10.2018

Pelsfarmere som vil avvikle raskt, bør få muligheten. Stortinget må sette av midler til kompensasjon på statsbudsjettet for 2019!

Rever i bur
Foto: Martin Lundsvoll

Pelsfarmere som vil avvikle raskt, bør få muligheten. Stortinget må sette av midler til kompensasjon på statsbudsjettet for 2019!

Dyrevernalliansen krever at arbeidet med avvikling av pelsnæringen kommer i gang. Vi mener at Stortinget må avsette midler til kompensasjon og omstilling for pelsfarmerne allerede i statsbudsjettet for 2019.

I Jeløya-plattformen fastslår regjeringen at pelsdyroppdrettet skal avvikles innen 2025. Pelsfarmerne skal få kompensasjon, slik at de kan omstille seg til nye yrker.

Likevel har ikke regjeringen satt av midler til kompensasjon eller omstilling for pelsfarmerne i statsbudsjettet for 2019. Dyrevernalliansen er svært kritisk til dette.

– Vi vet at flere pelsfarmere ønsker å avvikle driften nå. Stortinget bør tilrettelegge for at de som vil, kan få legge ned i høst. Derfor må det settes av midler til kompensasjon og omstilling i 2019, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. 

Det er flere grunner til at pelsfarmerne bør stimuleres til å avvikle raskt.

  • Hensynet til dyrevelferden: Rask avvikling betyr færre rever og minker som lider i bur.
  • Hensynet til pelsfarmerne: I en krevende tid vil trygghet for fremtiden være avgjørende. 

Dyrevernalliansen foreslår at det settes av 100 millioner kroner til kompensasjon og omstillingsstøtte for pelsfarmere som avvikler i løpet av 2019. Kompensasjon til den enkelte pelsfarmer vil da kunne utbetales så snart Stortinget har vedtatt avvikling og stemt for en kompensasjonsordning. 

Peldyralslaget selv har foreløpig ikke kommet med krav til kompensasjon for farmerne sine. I fremlegg til statsbudsjett fastslår regjeringen at Landbruks- og matdepartementet allerede i 2018 vil sende på høring forslag til en lov som forbyr pelsdyroppdrett. Lovforslaget skal også inneholde hjemmel til å gi kompensasjon for tap av retten til å holde pelsdyr.

Dette understreker behovet for å sette av midler allerede på statsbudsjettet for 2019. 

– Ved å avsette midler til kompensasjon for pelsfarmerne nå kan Stortinget ta ansvar for både dyrevelferden og pelsfarmerne, påpeker Kleveland.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!