Pelsfarmer avslørt av skrekkbilder

Publisert 26.08.2009

Frivillige har tatt seg inn på 45 pelsdyrfarmer og fotografert dyrene. Avgnagde bein og åpne sår er eksempler på hva de dokumenterer. Fremtredende politikere støtter fortsatt pelsdyrnæringen, men stadig flere reagerer.

Skadet rev i bur på pelsfarm

Frivillige har tatt seg inn på 45 pelsdyrfarmer og fotografert dyrene. Avgnagde bein og åpne sår er eksempler på hva de dokumenterer. Fremtredende politikere støtter fortsatt pelsdyrnæringen, men stadig flere reagerer.

I løpet av sommeren har frivillige fra en gruppe som kaller seg "Nettverk for dyrs frihet" besøkt 45 pelsfarmer, og sneket seg inn mellom burrekkene for å ta bilder av pelsdyrene.

Fotomaterialet ble gitt til NRK Dagsrevyen, og viser blant annet pelsdyr med avgnagde bein og mink med verkende sår.

I følge de frivillige fotografene var det skadde dyr på svært mange av pelsfarmene.

Dagsrevyens journalister oppdaget selv beinløse valper under sitt besøk.

Mattilsynet har ansvar for dyrevelferden til pelsdyrene

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet hevder likevel at de har god kontroll med pelsnæringa. Mattilsynet gjennomførte en kontrollrunde på norske pelsfarmer i 2009. 


På et møte om saken påpekte Dyrevernalliansen at kontrollen burde gjennomføres i valpetiden, fordi det er da de fleste bittskadene oppstår. Likevel valgte Mattilsynet å gjennomføre kontrollen utenom valpetiden.

I rapporten fastslår Mattilsynet at skadde dyr som ble avlivet av oppdretteren under tilsynsbesøket, ikke førte til noen form for reaksjoner.

På tross av dette konkluderer rapporten med at 58% av revefarmene hadde så alvorlige mangler at det resulterte i varsel om vedtak. 24% av minkfarmene fikk varsel om vedtak.

– At frivillige dokumenterer forhold som har unnsluppet Mattilsynets kontroll, gjør at etaten mister troverdighet. Vi stoler ikke lenger på dem, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

 

Strid om pels blant politikere

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) stoler på at pelsnæringen selv vil rydde opp i forholdene.

Men han truer med at de kan miste statsstøtten hvis det ikke skjer. Pelsnæringen mottar nemlig rundt 50 millioner kroner i subsidier hvert år.

Det har likevel oppstått strid om pelsdyroppdrett i Senterpartiet. Tone-Sofie Aglen, som er kommunalråd for Senterpartiet i Trondheim, mener at næringa bør avvikles.

Leder i Venstre, Lars Sponheim, uttaler at "Hvis det ikke skjer noen radikale endringer av situasjonen i dag bør næringen avvikles".

Yngve Brox i Sør-Trøndelag Høyre mener forholdene ikke er så ille, og at pelsnæringen bør utvikles videre."Jeg synes det er rart å høre noen si at fordi om noen ikke driver bra, så skal man legge ned en hel næring," uttaler han.

Kritiske medier til pels

Aftenposten kommenterer saken på lederplass 28. august:

"Næringen har åpenbart ikke tatt tidligere kritikk på alvor, og maktet å få slutt på pelsdyrhold som bryter grovt med grunnleggende dyrevelferd. Uavhengig av slike skrekkeksempler er næringen tuftet på at utemmede streifdyr holdes i bur hele livet, og dermed ikke får tilfredsstilt de adferdsbehov som er naturlig for dem. Dette har alltid vært et alvorlig etisk dilemma for pelsnæringen...".

Avisen viser til Veterinærforeningens forslag om avvikling pelsdyroppdrettet, og konkluderer med å fastslå at avvikling kan bli et stadig mer aktuelt alternativ.

I Finansavisen langer redaktør Trygve Hegnar ut mot pelsdyroppdretterne i en leder 27. august.

Han spør: "Hva er det Mattilsynet kontrollerer? Vi kan jo ikke tro det er helt normalt og akseptert at dyrene blir værende i burene med avrevne ben og andre kroppsdeler. I så fall blir det for mange neppe like morsomt å bruke pels."

Under overskriften "Utfasing av pelsdyrdrift"  skriver Dagbladet på lederplass 27. august:

"Det virker som om holdningene til humant pelsdyrhold krasjer med de ti år gamle forskriftene. Og at det ikke får konsekvenser. Det er også foruroligende at Landbruksdepartement og Mattilsyn oppfører seg som pelsdyrnæringas forlengede arm."

Landbruksavisa Nationen skriver i lederen fra 25. august 2009 at de synes det begynner å bli vanskelig å støtte pelsnæringen:

"Hvis bildene fra Nettverk for dyrs frihet gir et tilnærmet sannferdig inntrykk av pelsoppdrett, blir det etter hvert vanskelig å forsvare denne form for statsstøttet næringsvirksomhet."

Tidligere har også TV2 vist avslørende opptak fra norske pelsdyrfarmer.

Sør-Trøndelag er et av landets største pelsfylker, men Trønder-avisa skriver på lederplass 16. august 2009 at "Dersom tilsvarende forhold var blitt avslørt når det gjelder andre husdyr, ville det utløst en veritabel storm. Det er ingen grunn til å ta lettere på saken fordi det dreier seg om pelsdyr. Når dyr må lide med skader som de publiserte bildene viser, er det noe fundamentalt galt."

Også Adresseavisen i samme fylke slutter seg til kritikken. "Det er grunn til å spørre om næringen bør opprettholdes," står det i lederen 31. august.

Hallingdølen forsvarer pelsnæringen ved å hevde at det er mange seriøse oppdrettere. Likevel konkluderer avisen med at det går en grense: "Stortingsmeldinga om dyrehald og dyrevelferd frå 2002 gav  pelsdyrnæringa ti år på å rydde opp. Tre år av tiårsfristen står att. Viss ikkje tilhøva er akseptable innan 2012, har politikarane berre eitt å gjere – avvikle pelsdyroppdrett som næring."

Dyrevernalliansens arbeid mot pels

Dyrevernalliansen understreker at vi ikke har deltatt i filmingen på pelsfarmene.

– Bildematerialet avslører forholdene slik vi kjenner dem, og det er bra stadig flere får øynene opp for dyremishandlingen i pelsnæringen, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland.

Dyrevernalliansen arbeider politisk for en avvikling av pelsdyroppdrett. Vi har hatt mange hundre møter med politikere, og informerte alle partiene om pels i forkant av årsmøtene våren 2009.

– Arbeidet for en politisk avvikling av pelsdyroppdrett er Dyrevernalliansens høyest prioriterte sak, sier Live Kleveland.

"Uavhengig av slike skrekkeksempler er næringen tuftet på at utemmede streifdyr holdes i bur hele livet, og dermed ikke får tilfredsstilt de adferdsbehov som er naturlig for dem. Dette har alltid vært et alvorlig etisk dilemma for pelsnæringen..."

Aftenposten på lederplass 28. august 2009

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!