Pelsdyroppdrett er løsrevet fra landbruket

Publisert 21.10.2013

I landets største revefylke, Sør-Trøndelag, driver to tredjedeler av pelsfarmerne kun med pelsdyrhold uten tilknytning til annet landbruk. Pelsforkjemperne ønsker å få folk til å tro at pels er en del av landbruket.

Pels revefarm Ås (c)Iselin Linstad Hauge

I landets største revefylke, Sør-Trøndelag, driver to tredjedeler av pelsfarmerne kun med pelsdyrhold uten tilknytning til annet landbruk. Pelsforkjemperne ønsker å få folk til å tro at pels er en del av landbruket.

Overraskende mange pelsdyrfarmere driver helt uten tilknytning til landbruket. Dette rokker ved en etablert forestilling om at pelsdyrholdet er en viktig binæring som holder liv i gårdsbrukene.

Dyrevernalliansen har bedt landbrukskontorene i de største pelsfylkene om å undersøke hvor mange av pelsdyravlere som også driver med landbruk. I snitt er det bare 40 prosent som har tilknytning til landbruket. 60 prosent driver kun med pels. Denne påståtte landbruksnæringen er en ren industri.

Dyrevernalliansen mener det nå bør bli slutt på landbruksoverføringene til pelsdyrnæringen slik praksis har vært i alle år. Man må også se på rimeligheten i denne støtten overfor alle dem som driver ulike former for industri i enkeltmannsforetak og småbedrifter. Dersom pelsindustrien skal ha tilskudd, bør ikke da også annen industri få det?

Selger melkekvoten for å satse på pelsdyr

Sør-Trøndelag er det største revefylket i landet. Der holdes rundt 100.000 rev i bur. Bare en tredjedel av farmerne har landbruksdrift i tillegg, ifølge landbrukskontoret. De resterende 67 prosentene driver kun med pels. Mange av dem har store industrianlegg med tusenvis av dyr.

alt

Innehaverne har gjerne ansatt utenlandsk arbeidskraft fra Polen eller Litauen, forteller inspektørene fra Mattilsynet som Dyrevernalliansen har vært i kontakt med. De opplyser at det er rundt tre personer som har tilsyn med de 20.000 revene i dette området, med noe økt kapasitet rundt valpeperioden.På Lensvik i Agdenes er det tre kilometer med bur, der drøyt 20.000 rev sitter innesperret hele livet før de ender sine liv med elektrisk sjokk koblet fra munn til endetarm.

Selv jobber eieren kanskje i byen eller tettstedet med andre ting. Flere oppdrettere har også kvittet seg med melkekvoten, kun for å satse på pels.

En av dem er Lars Ole Bjørnbet, Styremedlem i Orkdal Senterparti.

På spørsmål om hvorfor han har kvittet seg med melkekvoten sier han til Dagbladet at:
- Det er flere som har pels som hovednæring. For 20 år siden var det en tilleggsnæring. Vi har færre pelsfarmer, men de er blitt større og mer profesjonelle.

Karlsvarden næringspark ligger i Hå kommune i Rogaland, og er et industriområde som eies av en veterinær i Asker. Der holdes det rundt 35.000 mink. Rogaland er størst på mink. Der sitter rundt en halv million mink i små nettingbur. På Klepp er rundt 85.000 av minken eid av fire personer. Disse driver storindustri, og kun med pels, forteller lokale tilsynsinspektører. Opplysningene samsvarer med tall fra landbrukskontoret i fylket.

Også her er det stort sett et fåtall polakker eller Litauere som ser til dyrene, ifølge Mattilsynets lokale inspektører.

altPelsindustrien går foran hensyn til innbyggerne

Telemark har fem store pelsfarmer. Kun én driver med annet landbruk. Her har blant annet Norges største pelsdyravler Jan Gjesdal en farm med rundt 40.000 mink. Han er fortsatt under etterforskning for grov sosial dumping, men har i mellomtiden fått utvide farmen. Naboene i Nissedal har i rundt ti år prøvd å bli kvitt pelsfarmene på grunn av møkk og store mengder fluer, men kommunestyret synes det er fint med pelsdyrfarmene og lar dem få bli.

De 40 prosentene som driver med landbruk i tillegg, teller drøyt 108 gårdbrukere. Flere av disse driver stort med pels og har kun et fåtall andre dyr. 20.000 mink og rundt 20 andre dyr er ikke uvanlig i Rogaland. Dermed ser vi en økende industrialisering også i denne gruppen. Sannsynligheten er stor for at dette på sikt fører til mindre satsning på matproduksjon.

  Vis kilder Skjul kilder

Fylkenes landbrukskontorer, lokale tilsynsveterinærer, og SLF.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!