Besøk en pelsfarm i helgen!

Publisert 04.09.2015

Pelsfarmer over hele landet arrangerer åpen farm noen helger i året. Dyrevernalliansen oppfordrer publikum til å benytte anledningen til å se en pelsdyrfarm fra innsiden og være et vitne for dyrene. Vær spesielt oppmerksom på rev som går på håndleddene ("bent feet"), sår, vandring i ring og apatisk adferd hos pelsdyrene.

Reveansikt pels

Pelsfarmer over hele landet arrangerer åpen farm noen helger i året. Dyrevernalliansen oppfordrer publikum til å benytte anledningen til å se en pelsdyrfarm fra innsiden og være et vitne for dyrene. Vær spesielt oppmerksom på rev som går på håndleddene ("bent feet"), sår, vandring i ring og apatisk adferd hos pelsdyrene.

Flere pelsfarmer åpnes

Det arrangeres åpen gård i hele landet noen helger i året.

Dyrevernalliansen oppfordrer publikum til å benytte denne sjeldne muligheten til å få se på nært hold hvordan pelsdyr holdes innesperret.

Kjenner du til pelsfarmer i området som ikke er åpne, kan du kontakte dem og spørre høflig hvorfor de ikke arrangerer åpen farm og be om å få se på dyrene.

Ikke la deg lure

"Åpen gård" er næringens utstillingsvindu. Naturligvis vil derfor pelsfarmerne ofte gjøre tiltak for å presentere gården og dyrevelferden i best mulig lys. Tiltakene kan være følgende:

Ofte er besøkene lagt til gunstige årstider hvor dyrene enten er ekstra rolige eller det er færre dyr, slik at det ser ut som de har større plass. August og begynnelsen av september er generelt en gunstig tid for oppdrettere å ha åpen gård. Fram mot slakt i november/desember handler pelsdyroppdrett mye om å feite opp dyrene mest mulig . Kraftig fôring og overvektige dyr gir ikke bare stor pels, men også dorske og tilsynelatende rolige dyr.

Pelsfarmeren har ofte et "kosedyr", en rev eller mink som er vant til å bli håndtert og som virker rolig og tillitsfull i armene på mennesker. De fleste dyrene er imidlertid naturlig engstelige for mennesker og om du spør om å få hilse på et dyr du får velge selv vil du oppdage dette.

En pelsfarm som er åpen gård vil sjelden vise fram dyr med tydelig utagerende oppførsel, men husk at en vanlig stereotypi er apati. Dette er en type adferd som ofte forklares som "rolig". Dette handler om burtilpasset adferd, hvor noen individer reagerer med apati, som tolkes som "rolig og avslappet", mens andre reagerer med mer utagerende adferd. Apati har ingenting med trivsel å gjøre. Mink og rev er rovdyr som aldri kan trives i små nettingbur. Les fakta om pelsdyrnæringen i Norge.

Pelsfarmere vil påpeke rolig adferd, flott pels, null fysiske skader og et skinnende rent bur som sikre tegn på at dyrene trives og har det bra.

Hva bør jeg se etter på pelsdyrfarmen?

Mink:
I timene etter fôring vil mink være veldig rolige. August og begynnelsen av september er en unormalt rolig tid i farmen, og det er svært lite aggresjon og skader. Sår i nakke og hoderegion fra tidligere produksjonsfaser vil nå som regel være grodd og tildekket med pels. Fra midten/slutten av september blir mink kjønnsmodne og det vil være en god del rivalisering og aggresjon hos mink. I denne tiden kan det av og til høres ut som noen mink slåss for livet, men når du kommer frem til buret stopper de opp og ser nysgjerrig opp mot deg, som regel uten en synlig skramme på kroppen. Grunnen er at huden har blitt veldig tøff, og det skal mye til for å lage synlige sår. Under pelsen kan skinnet imdlertid være fullt av små bitemerker. Likevel vil det i denne perioden ofte være noen synlige skader på hale og i haleroten. 

Blårev:
Det er når lengdeveksten begynner å stoppe opp at blåreven for alvor begynt å ese ut i bredden. Jo nærmere pelsing i slutten av november man kommer desto mer sykelig overvektig vil blåreven bli. Frembein som er bøyd på en svært unaturlig måte er veldig utbredt og vil være vanlig allerede i august. Kraftig fôring og overvekt bidrar til at dyrene fremstår som "rolige". En overvektig og dorsk blårev vil ofte være passiv og enkel å håndtere i denne årstiden, men legg merke til den underdanige kroppsholdningen og at den nesten alltid krymper seg i hjørnet av buret når den blir tatt ut. Selv om blåreven kan virke rolig, er den svært vanskelig å temme.

Sølvrev:
Det vil være mest skader hos sølvrevvalper i tidlige valpestadier. August er en rolig tid der det som regel er problemfritt at valpene går sammen. Utover høsten er det en god del aggresjon mellom sølvrev. Nytt regelverk krever at valper skal gå to eller flere sammen i denne perioden. Hvis valper er oppstallet enkeltvis utover høsten er det et tegn på at det har vært mye aggresjon og skader. Sølvreven kan være nervøs og vise fryktatferd og stereotypier. Sølvreven er intelligent og er mulig å temme hvis man bruker mye tid. I denne perioden vil sannsynligvis en del av revene være mulige å håndtere for hånd. Sølvreven har et annet etemønster enn mink og blårev, og blir ikke like "bedøvet" av fôringen.

Krysningsrev (blanding mellom blårev og sølvrev):
Krysningsreven er svært aggressiv og vanskelig å håndtere. Spør gjerne oppdretteren om han/hun kan ta ut en krysningsrev med hendene. Men selv her er det stor forskjell i aggressivtet mellom overvektige og relativt tynne dyr.

Ta med kamera til pelsfarmen og vær et vitne for dyrene

Se etter dyr som vandrer rundt i ring, dyr som pendler fra side til side, dyr med avbitte bein eller ører, dyr med bitemerker i pelsen, og apatiske eller redde dyr.

Ta med kamera, og ta bilder og film av det du ser. Send deretter fotografiene og opptakene dine til Dyrevernalliansen!

Dyrevernalliansen oppfordrer alle publikummere som besøker en pelsfarm, om å opptre høflig og rolig. Ikke bli sint eller gi pelsnæringen noen annen grunn til å anklage motstandere av næringen for ubehagelig opptreden.

Send bildene dine til Dyrevernalliansen

Vi er interessert i alle slags bilder av dyrene og pelsdyrfarmen. Selv om bildene og opptakene ser uinteressante ut for deg, kan de være nyttige i arbeidet mot pels. Bildene kan sendes enten via epost eller du kan bruke Instagram og tagge bildene #forbypelsnå.

Send bilder og fortell om dine erfaringer til Dyrevernalliansen: Send oss mail her!

Dyrevernalliansen forbeholder seg retten til bruk av innsendt materiale.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!