Pelsdyroppdrettere saksøker staten

Publisert 11.12.2018

– Et desperat forsøk på å trenere tiden, er Dyrevernalliansens reaksjon på at fem pelsdyroppdrettere saksøker staten på grunn av regjeringserklæringen om å avvikle pelsnæringen.

Rev i bur
Foto: Iselin Linstad Hauge

– Et desperat forsøk på å trenere tiden, er Dyrevernalliansens reaksjon på at fem pelsdyroppdrettere saksøker staten på grunn av regjeringserklæringen om å avvikle pelsnæringen.

TV2 melder at fem pelsdyroppdrettere saksøker staten på grunn av regjeringserklæringens vedtak om å avvikle pelsdyroppdrett. De mener at regjeringserklæringen om å avvikle pelsnæringen er i strid med Grunnloven.

Begrunnelsen deres er at fordi stortingsflertallet stemte for fortsatt pelsdyroppdrett i 2017, fikk pelsdyroppdretterne en "berettiget forventning" om å få fortsette sin næring. De mener at denne forventningen gir dem beskyttelse etter Grunnloven § 110.

Et forsøk på å trenere tiden

Dyrevernalliansen mener søksmålet er fremmet som et forsøk på å trenere tiden.

– Pelsdyroppdretterne har en svært dårlig sak. Påstanden deres mangler støtte i norsk rettspraksis og litteratur, og med god grunn. Dersom et stortingsvedtak skulle binde Stortinget og regjeringen for senere anledninger, ville det medføre styringsudyktighet, påpeker Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

Hun viser til at Justisdepartementets lovavdeling har vurdert avvikling av pelsdyroppdrett som lovlig.

– Vi tolker dette som et desperat forsøk på å trenere tiden. Det vil neppe tjene pelsdyroppdretterne som gruppe, som vil måtte leve med usikkerhet i den tiden saken pågår, sier Kleveland.

I november 2018 la regjeringen frem et forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr. Samtidig la regjeringen frem forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere. 

Kleveland tror at pelsdyroppdretterne håper de kan trenere gjennomføring av pelsforbudet til etter stortingsvalget i 2021. Hvis Senterpartiet blir med i regjering, håper de at hele pelsforbudet skal skrotes. 

Vi gir oss ikke før siste farm er stengt

Helt siden regjeringserklæringen om avvikling av pelsdyroppdrett kom har Dyrevernalliansen vært tydelig på at kampen ikke er over.

– På vegne av både dyrene og våre 10.000 faddere og fastgivere: Vi gir oss ikke før siste farm er stengt, lover Kleveland. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!