Pelsdyroppdrett er en miljøbelastning

Publisert 05.03.2013

I motsetning til hva pelsbransjen hevder, er pels langt fra miljøvennlig. I tillegg til transport og bearbeiding av skinn, er selve pelsdyrholdet en betydelig miljøbelastning.

Mink i pelsdyroppdrett.

Fôrgrøten mink får servert, lages av biråstoffer som kunne vært brukt i andre næringer.

I motsetning til hva pelsbransjen hevder, er pels langt fra miljøvennlig. I tillegg til transport og bearbeiding av skinn, er selve pelsdyrholdet en betydelig miljøbelastning.

Pelsbransjens hovedorganisasjon, Pelsinform, påstår at pels er et miljøvennlig produkt som ikke medfører forurensning, CO2-utslipp eller andre miljøproblemer. En kartlegging av pelsdyrnæringens ressursbruk viser derimot at pels er langt fra miljøvennlig.

En årsak er transporten og bearbeidingen av skinnene, en annen årsak er selve oppdretten av dyrene.

Pelsdyrnæringen – en ressursforbruker, ikke renovatør

Pelsdyrbransjen bruker årlig ca. 50.000 tonn biråstoffer fra husdyr- og fiskeslakterier, pluss matavfall fra husholdning, butikker og næringsmidddelindustri. Det tilsvarer kun 4,3 % av totale biråstoffer fra husdyr- og fiskeslakterier, Pelsbransjen påstår at de er samfunnets renovatør, fordi ingrediensene i pelsdyrfôret ville vært et stort miljøproblem å bli kvitt på en annen måte.

Faktum er at det er en økende etterspørsel av biråstoffene fra slakteri-, fiskeri- og matindustrien, særlig internasjonalt. Mange land, inkludert Norge, har økt satsingen på biogass, hvor biråstoffene spiller en betydelig rolle.

Les også: Skandinavias største biogassanlegg skal bygges på Skogn i Levanger kommune, og skal blant annet kunne ta imot slakteriavfall.

Den norske bedriften Cambi har utviklet teknologi som muliggjør større energiutnyttelse av både matavfall og biprodukter enn det som tidligere har vært mulig. Prosessen er patentert og selges over hele verden. Både biogass og gjødsel dannes som et resultat av prosessen.

Andre bruksområder er helsekostprodukter, kjæledyrmat og biogjødsel. I tillegg er mange av biproduktene som vi i Norge ikke ser på som menneskemat, populære eksportprodukter.

Pelsdyrhold medfører store mengder forurensning av både vann og luft

 

alt

Luftforurensningen fra pelsindustrien er høyest av alle klesindustrier på grunn av ammoniakkutslippet fra dyrenes avføring. De store mengdene avføring avgir svært skarp lukt og tiltrekker seg ofte store mengder fluer. Flere steder i Norge er dette en så stor plage for naboene at de ønsker farmene nedlagt.
 

For mye fosfor og nitrogen

Pelsinform påstår at gjødsel fra pelsfarmer "har et høyt innhold av næringsstoffer og brukes til jordforbedring.” Dette er ikke korrekt. Avføring fra pelsdyr inneholder svært mye fosfor og nitrogen. Ved avrenning gir fosfor grobunn for algeoppblomstring i bekker og vassdrag, noe som kan føre til fiskedød.

På grunn av dette må den spres i kun små mengder per dekar om den brukes som gjødsel. I økologisk landbruk er det ikke tillatt å bruke gjødsel fra pelsdyroppdrett da det er klassifisert som industrilandbruk.


Transport og bearbeiding

Pelsdyrindustrien forurenser imidlertid ikke kun gjennom oppfôringen av dyrene. Les mer om dette: Pelsplagg – langt fra miljøvennlig

Transport av pelsdyrskrotter og skinn, samt den påfølgende etterbehandlingen av skinnene med giftige kjemikalier, fører til store mengder forurensing.

  Vis kilder Skjul kilder

Dyrevernalliansen, Pelsdyroppdrett og miljøhensyn, Fagnotat, februar 2014.
CE Delft, The environmental impact of mink fur production, Report, January 2011.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!