Pelsdyroppdrett i ny regjeringsplattform

Publisert 19.01.2019

Regjeringen Høyre, FrP, Venstre og KrF vil avvikle pelsdyroppdrett innen 2025, akkurat slik som regjeringen ville før KrF ble med.

rever

Snart er pelsdyroppdrett historie: Den nye regjeringen viderefører den planlagte avviklingen av norsk pelsdyroppdrett innen 2025. 

Foto: Istock

Regjeringen Høyre, FrP, Venstre og KrF vil avvikle pelsdyroppdrett innen 2025, akkurat slik som regjeringen ville før KrF ble med.

Pelsdyroppdrettet skal avvikles innen 2025, med kompensasjon til pelsdyroppdretterne. Dette er nedfelt i regjeringsplattformen mellom partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Den nye regjeringsplattformen følger dermed opp vedtaket som ble fattet da Venstre gikk inn i regjering med Høyre og Frp i januar 2018. 

– På dyrenes vegne er vi lettet over dette. Vi mener også at det er en fordel for pelsdyroppdretterne å slippe vingling i denne saken. Fokuset for alle nå må være en ansvarlig avvikling som tar hensyn til både dyr og oppdrettere, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. 

Før jul 2018 sendte regjeringen på høring et lovforslag om forbud mot pelsdyroppdrett. Det er nå grunn til å tro at høringen vil gå som planlagt, og at regjeringen etter dette vil fremme forslag for Stortinget om forbud mot pelsdyroppdrett.

– At regjeringen vil avvikle pelsdyroppdrettet kan vi takke Venstre for. Det er fortsatt fare for utsettelser, men med kompensasjon fra staten vil de fleste pelsdyroppdretterne ha fordel av en styrt avvikling, sier Kleveland. 

Dette sier regjeringserklæringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti om pels:

"Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025.

For å unngå at avviklingen krenker EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 og for å gi pelsdyrprodusentene nødvendig forutsigbarhet legges det opp til at eksisterende næringsaktører pr. 15.1.2018 får økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold, jf. den juridiske vurderingen som er vedlagt Meld. St. 8 (2016-2017). Kompensasjonsordningen utredes og klargjøres i løpet av 2019 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen. Det vurderes også om andre tiltak bør iverksettes for å lette omstilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle produsenter. I tillegg vil staten ta initiativ til et samarbeid med kommuner der pelsdyrnæringen er av vesentlig betydning for å sikre omstillingstiltak og fleksibilitet for pelsdyrprodusenter som omfattes av avviklingen. Krav til forbedret dyrevelferd i pelsdyrnæringen som følger av Meld. St. 8 (2016-2017) og Innst. 151 S (2016-2017), gjennomføres ikke i avviklingsperioden."

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!