Pelsdyrmeldingen – en skam for regjeringen

Publisert 04.11.2016

I dag blir stortingsmeldingen om norsk pelsdyrnæring lagt frem. I valget mellom styrt avvikling og såkalt bærekraftig utvikling, foreslår regjeringen å videreutvikle pelsdyrnæringen. – En skam, mener Dyrevernalliansen.

Pels rødrev bur nærbilde3 (c)Iselin Linstad Hauge

Rev på norsk pelsfarm.

I. Linstad Hauge/Dyrevernalliansen

I dag blir stortingsmeldingen om norsk pelsdyrnæring lagt frem. I valget mellom styrt avvikling og såkalt bærekraftig utvikling, foreslår regjeringen å videreutvikle pelsdyrnæringen. – En skam, mener Dyrevernalliansen.

Regjeringen foreslår fortsatt pelsdyroppdrett i Norge. Med noen mindre innskjerpelser i regelverket mener landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) at rev og mink fortsatt skal stå i bur for å bli til pelskåper. 

– De beskjedne tiltakene som regjeringen vil iverksette, vil ikke stoppe dyremishandlingen i pelsindustrien, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen. 

Dyrevernalliansen arbeider for en politisk styrt avvikling av pelsdyroppdrett, og har gjort det siden 2001.

Les også: Den politiske historien om pels

Pelsdyroppdrett er dyremishandling

Hovedproblemet med pelsdyrnæringen er selve driftsformen. Pelsdyr skiller seg fra vanlige husdyr som kyr, sauer og høns. Husdyrene har gjennom tusener av år blitt genetisk tilpasset et liv hos mennesker. De vanlige gårdsdyrene er flokkdyr, og enten altetere eller planteetere. Dette betyr at de kan fungere i løsdrift og på beite.

Rev og mink er rovdyr, og har behov for å jakte og streife over store områder. Bare et mindretall av norske pelsdyr er tamme, konkluderer en rapport fra Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Les også: Pelsdyrene er ikke tamme

I dag er det ingen krav til minimumsbemanning på pelsdyrfarmene. I gjennomsnitt bruker en pelsdyrfarmer helt ned i 11 sekunder per rev per dag, og for mink helt ned i 3,2 sekunder per dag. Dyrevernalliansen mener at det er et minimum å innføre krav til hvor mye tid som brukes på dyrene. 

– Tid til dyrene er viktig for å venne dem til mennesker. Husk at rev og mink fortsatt er ville dyr, og har en helt annen frykt for oss mennesker enn vanlige husdyr, påpeker kommunikasjonsleder Live Kleveland.

Kostnadene ved avvikling

Dersom man legger til grunn gjennomsnittet av pris på pels de siste 25 år, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forby pelsdyroppdrett i Norge, selv når verdsetting av dyrevelferd er satt til null. Det viser en rapport som Landbruks- og matdepartementet har fått utarbeidet fra Menon Economics.

Les også: Kostnadene for avvikling av pelsdyroppdrett

Forutsatt en pelspris som tilsvarer gjennomsnittet de siste ti årene, anslår de kostnaden for å avvikle pelsindustrien i løpet av ti år til 227 millioner kroner. Dette vil utgjøre 21 millioner kroner per år. Det er mindre enn den årlige statsstøtten som pelsnæringen fortsatt får utbetalt i form av avløsertilskudd og jordbruksfradrag.

Dyrevernalliansen mener at regjeringens stortingsmelding om pelsdyroppdrett er en skam.

– Dyrevernalliansen vil fortsette arbeidet for avvikling av pelsdyroppdrett til vi vinner. Denne regjeringen betyr en forsinkelse, men pelsdyroppdrett skal opphøre i Norge, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!