Helse: Pelsdyrene lider hele livet

Publisert 01.10.2016

For et rovdyr er det en enorm psykisk belastning å være innesperret i et lite nettingbur. I tillegg er pelsdyrene utsatt for en lang rekke fysiske plager. Plager som holdes skjult for offentligheten og gir dårlig helse.

Pels - blårev med aktivitetspinne
Foto: Iselin Linstad Hauge

For et rovdyr er det en enorm psykisk belastning å være innesperret i et lite nettingbur. I tillegg er pelsdyrene utsatt for en lang rekke fysiske plager. Plager som holdes skjult for offentligheten og gir dårlig helse.

Oppdretterne ønsker seg store dyr fordi det gir bedre pelspris. I 1969 veide blårev 6-7 kg. I dag kan enkeltdyr veie 20-30 kg ved pelsing. Årsaken er intensiv foring fram til slakting for størst mulig skinnstørrelse, i tillegg til mer målrettet avl. Studier viser at 73 prosent av norske blårever er fete eller ekstremt fete.

Alle dyrene fôres intensivt fram til slakting, for å oppnå ønsket skinnstørrelse. De som blir plukket ut til å være avlsdyr må deretter tvangsslankes, fordi fete dyr har dårligere reproduksjon. Slankingen stresser dyrene, og øker omfanget av forstyrret adferd. En dansk studie viser en klar sammenheng mellom overvektige minktisper og høy valpedødelighet. I tillegg får de bevegelsesproblemer og økt risiko for bein- og leddlidelser.

Smertefulle beinlidelser

Hurtigvoksende, overvektige dyr får generelt lettere beinproblemer. Pelsdyr har spesielt stor risiko, på grunn av det stillesittende burlivet.

Hos blårev er såkalte ”sålegjengere” (bent feet) et stort problem. Revene klarer ikke å støtte sin egen vekt og blir dermed gående på håndleddene på nettingen. Denne svært smertefulle tilstanden er dessverre veldig vanlig. En kartlegging i 2011 påviste at mer enn hver fjerde rev på norske pelsdyrfarmer lider av denne tilstanden. I en av Mattilsynets tilsynsrapporter for 2016 er følgende påpekt:

Beinstilling på mange blårever kan beskrives som "bent feet" ( bøyde bein). Dette er en utfordring det må tas mer hensyn til ved utvalg av avlsdyr. Store feite dyr og dyr med feil beinstilling er en utfordring for hele blårevavlen.

Barseltid er ingen lek på pelsfarmer

Hos både mink og rev er det et problem med svakfødte valper og valpedød. De fleste dødsfall skjer rundt fødsel og første levedager. På revefarmer får revene for få valper og for mange dør, ifølge Pelsdyralslaget. Dårlig valperesultat gjenspeiler mangelfullt stell og levemiljø. Opptil 40 prosent av totalt antall fødte blårevvalper kan være dødfødte eller svake.

Jurbetennelse er også en typisk lidelse hos rev i fangenskap, og forekommer også hos mink. Nesten hver tredje revetispe har forandringer i juret de første dagene etter valping. Tilstanden medfører store smerter for reven som skal holde liv i valpene sine.

Biting, betennelser og infeksjoner gir dårlig helse

På grunn av det utilstrekkelige levemiljøet i nettingburet og den intensive valpesesongen blir pelsdyrene rastløse og begynner å bite og skade hverandre. Pelsgnag, skader og betennelser på hale og kropp, og bittsår er de mest dominerende skadene. Ørebetennelse og øreskader er også vanlig, spesielt før avvenning av valpene. Kannibalisme og bittskader fører til at mange minkvalper dør.

Skadene blir ikke registrert skikkelig

altPelsnæringens egen registrering omhandler primært lidelser som er enkle å registrere, og som har økonomisk betydning. Pelsdyralslagets helseundersøkelse publisert i 2011, nevner dermed ikke omfang av vanlige lidelser som urinveisinfeksjon, sålegjengere eller fedmeprobemer. Dessuten inkluderer den ikke statistikk over adferdsforstyrrelser.

Mattilsynets nasjonale kartlegging i 2009 viste at 40 prosent av pelsdyroppdretterne ikke etterlevde forskriftskravet om registrering av sykdom og behandling av pelsdyr.

I 2014 er det funnet avvik ved 40 prosent av alle pelsfarmer her i landet. Halvparten av hastevedtakene hos pelsfarmene gjelder skader og sykdommer hos pelsdyrene. Hvert vedtak kan gjelde mange dyr siden det er ikke noe konsesjon på pelsfarmer. Det kan derfor være forferdelig mange dyr på hver farm. 

Dyrevernalliansen arbeider politisk for en avvikling av pelsdyroppdrett. Arbeiderpartiet, Venstre, SV og MDG har vedtatt at de ønsker en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Vi kommer ikke til å gi oss før pelsnæringen er avviklet.

Les mer om helselidelser og fedme hos pelsdyr her. 

  Vis kilder Skjul kilder

Dyrevernalliansen, Helselidelser og fedme hos pelsdyr, Fagnotat juni 2014. 

Dyrevernalliansen, Kartlegging av frykt og dårlig helse hos norske rever, Fagnotat april 2013. 

Sanson, G. (Norges Pelsdyralslag), ”Helsesituasjon for pelsdyr i Norge”, Norsk veterinærtidsskrift, 2, 81-84, 2011.

Norges Pelsdyralslag, Dyrevelferd hos pelsdyr, Kurshefte for kompetansebevis, juli 2011. 

Mattilsynet, Nasjonalt tilsynsprosjekt 2009 – Velferd for pelsdyr, Sluttrapport 2009.

Mattilsynet, "Prøvetaking av MRSA mink", Tilsynsrapport, Mattilsynet ref: 2016/238389, 9. november 2016.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!