Pelsdyralslagets kreative statistikk

Publisert 24.03.2009

Pelsdyralslaget bruker ledende spørsmål og feilaktige gjengivelser i en statistisk undersøkelse for å gi inntrykk av støtte i befolkningen. Men flertallet er fortsatt mot pelsdyroppdrett.

pels ensom mink

Pelsdyralslaget bruker ledende spørsmål og feilaktige gjengivelser i en statistisk undersøkelse for å gi inntrykk av støtte i befolkningen. Men flertallet er fortsatt mot pelsdyroppdrett.

Norges pelsdyralslag har i dag sendt ut resultatene fra en opinionsundersøkelse om pels. Ledende spørsmål og tendensiøs gjengivelse gir et feilaktig inntrykk.

Flertallet i Norge er mot pelsdyroppdrett, noe som vises av gjentatte opinionsmålinger de siste ti årene.

Pelsdyralslagets opinionsundersøkelse er et eksempel på misbruk av statistikk. Spørsmålene som stilles er ledende og inneholder flere variabler, slik at det er usikkert hva som egentlig undersøkes.

Et spørsmål er om det er berettiget at Norge produserer pels dersom det kan dokumenteres at dyrevelferden ivaretas i tråd med norske myndigheters krav.

Det man egentlig får svar på her, er om befolkningen har tiltro til myndighetene. Det er velkjent fra flere SIFO-undersøkelser at den generelle tilliten til offentlige myndigheter er høyere i Norge enn i andre europeiske land.

I en landsrepresentativ undersøkelse om holdninger til pelsdyroppdrett som Infact gjennomførte i november 2008 svarer 50 prosent at de mener det er galt å drive oppdrett av dyr i bur til pelsproduksjon.

27 prosent mener det er riktig og 24 prosent har ingen mening.

I aldersgruppen 18-24 år svarer hele 70 prosent at det er galt å drive pelsdyroppdrett.

– Pelsdyralslagets kommunikasjon her er upålitelig, og dette tror vi politikerne vil gjennomskue, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!