Pelsdyr lider både i Kina og Norge

Publisert 19.03.2015

At forholdene er mye verre i Kina er et vanlig argument fra de som ønsker å opprettholde norsk pelsdyrnæring. Det hevdes at det er bedre å produsere pelsen i Norge, enn å overlate markedet til Kina. Men dette er et svakt argument – og sannsynligvis ugyldig.

Rev i naturen
Foto: iStock

At forholdene er mye verre i Kina er et vanlig argument fra de som ønsker å opprettholde norsk pelsdyrnæring. Det hevdes at det er bedre å produsere pelsen i Norge, enn å overlate markedet til Kina. Men dette er et svakt argument – og sannsynligvis ugyldig.

Kina er allerede verdens største minkprodusent. Norge har kun 1 prosent av verdensmarkedet for mink og 4 prosent for rev.

Men stemmer det virkelig at pelsdyr i Kina har det verre enn i Norge? Dyrevernalliansen har skaffet de mest sentrale kinesiske, danske og norske reglene for hold av pelsdyr. Regelverkene er oversatt og sammenlignet punkt for punkt av jurist Monica Dahlback.

Ikke nødvendigvis verre i Kina

Konklusjonen er at kinesiske regler har litt større fokus på produksjonsmessige forhold enn norske og danske. Det er likevel små forskjeller. På flere områder gir til og med de kinesiske reglene dyrene bedre vern enn norske regler, for eksempel i forbindelse med avlivning.

Basert på informasjonen Dyrevernalliansen har fremskaffet, er det ikke grunnlag for å si at praksis i kinesisk pelsdyrindustri avviker vesentlig fra Skandinavia når det kommer til dyrevelferd. Både her og i Kina er det rovdyr i små, nakne nettingbur og fôrgrøt uten tyggemotstand.

Norsk pelsproduksjon stimulerer også til mer etterspørsel og produksjon i Kina.

Pelsdyrene lider

Stadig dukker det opp dokumentasjon på grusomme forhold i kinesisk pelsdyrproduksjon, det er helt åpenbart at reglene ikke alltid følges. Det samme gjelder her i Norge. Grov dyremishandling har blitt avslørt gjentatte ganger. Likevel er det her et hovedskille - norske pelsdyroppdrettere risikerer vedtak og sanksjoner etter dyrevelferdsloven ved å ikke følge regelverket, mens kinesiske forskrifter er et veiledende regelverk.

Dersom utflagging til Kina skal være et politisk argument av hensyn til dyrevelferden, bør det derfor presiseres at Kinas hovedutfordring i forhold til pelsdyrs velferd er tilsyn, ikke regelverket i seg selv. Driftsformen med rovdyr i trange nettingbur er hovedproblemet i pelsdyroppdrett, og gjelder overalt.

I den nye regjeringserklæringen fastslås det at pelsdyroppdrettet i Norge skal avvikles innen 2025. Dyrevernalliansen fortsetter arbeidet for en politisk styrt avvikling til siste pelsfarm er stengt. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!