Pelsdyr

Publisert 08.05.2016

Pelsdyr i Norge holdes i små bur, hvor de ikke får mulighet til å utøve normal adferd. Revene har et sterkt behov for å grave, og mink har behov for badevann. Norske pelsdyr får ikke utløp for sine aktivitetsbehov.

© Martin Lundsvoll revefarm 2012 g

Foto: M. Lundsvoll.

Pelsdyr i Norge holdes i små bur, hvor de ikke får mulighet til å utøve normal adferd. Revene har et sterkt behov for å grave, og mink har behov for badevann. Norske pelsdyr får ikke utløp for sine aktivitetsbehov.

Pelsdyr på norske farmer

I Norge er det lovlig å drive oppdrett på rev og mink. I mellomkrigstiden holdt man rev i innhegninger, men i dag er bur eneste driftsform. Nettingburene settes i rekker over bakken. Typisk gulvareal for et revebur med liggehylle er 0,8 m². Et vanlig bur for to mink har gulvareal på ca 1/4 m². Her lever pelsdyrene hele livet. 

Revene som ales opp i pelsdyroppdrett er av artene Vulpes vulpes (rødrev) og Vulpes lagopus (fjellrev). På pelsfarm kalles rødreven ofte sølvrev, gullrev eller korsrev avhengig av farge, mens fjellreven kalles blårev.

Pelsdyr har stort behov for aktivitet

Det er vanskelig å tilby nysgjerrige, revirhevdende rovdyr et levemiljø som gir god velferd. Bevegelse, utforskning, matsøk og lek er essensielle deler av minkens og revens liv. Burene pelsdyrene holdes i, gjør det umulig å jakte, grave, svømme og bevege seg normalt. 

Reven er svært motivert for å grave. Gravingen brukes for å undersøke nye steder, gjemme mat og finne fluktveier. Ville rever graver kompliserte hi med flere nødutganger, og enkelte hi får flere etasjer, flere titalls innganger og flere hundre meter lange gangsystemer.

Minken har et sterkt behov for badevann, og ønsker å leve alene. I naturen forsvarer de kilometerlange territorier langs vannkanten. Inntrengere av samme art vil ikke tolereres av minken. I pelsindustrien har de ikke tilgang på badevann. Det er vanlig med gruppehold av mink, og burene settes i lange burrekker, slik at minken må holde ut med mange tusen fremmede rivaler rundt seg.

altMink er territorielle, og ønsker å leve alene. Gruppehold er likevel vanlig, og fører til mye aggresjon. Foto: Nettverk for dyrs frihet/Dyrebeskyttelsen Norge

Les mer: Pelsdyr er ikke som andre husdyr

Pelsdyrburene

Det er krav om miljøberiking i pelsdyrburene. På revefarmer er dette typisk en trepinne. Den bidrar til at reven i mindre grad biter på seg selv, andre rever og burnettingen, trolig fordi reven får utløp for tyggebehov. Men siden reven svelger en del av trebitene, er det vanlig med irritasjon og blødning i magen. Trepinne er derfor uegnet som tyggeobjekt.

Reveburene har vanligvis en liggehylle. Et typisk minkbur inneholder en liten kasse, litt halm og en "leke", som oftest et plastrør.

Aktivitetsbehovet til pelsdyrene hører sammen med matsøk og eteatferd: Rev og mink er motiverte til å bruke store deler av dagen på matsøk. De ønsker å tygge, rive og bite. På pelsfarm får de fiberløs fôrgrøt som blir spist opp raskt.

altFor å gi utløp for tyggebehovet, får revene gjerne tildelt en tyggepinne. Pinnen er uegnet som tyggeobjekt, da den fliser seg opp og kan gi irritasjoner og blødning i magen. Foto: I. Linstad Hauge/Dyrevernalliansen

Året for et pelsdyr

På en pelsfarm er året delt inn i klare sesonger. Typisk skjer parring eller inseminering fra februar til april, valpefødsel er fra april til juni og pelsing (avliving) skjer i november eller desember. 

Valpetiden

Valpene er hos moren den første tiden. I perioden like før avvenning kan det bli mye bittskader. Hos mink kalles dette kannibalismetiden. Fra midten/slutten av september blir mink kjønnsmodne og det vil være en god del rivalisering og aggresjon hos mink.

 

 

Inseminering og parring

I vill tilstand veier en fjellrev rundt 3-5 kilo, men på farm kan de bli opptil 30 kilo tunge. Vekten medfører helselidelser for revene. Så tykke rever har vanskeligheter med å bli drektige, så blårevene som skal brukes som avlstisper tvangsslankes gjerne helt fra august/september og helt frem til inseminering. Blårevene som skal slankes får gjerne det samme energirike fôret som de andre, siden fôrkjøkken ikke leverer flere typer fôrblandinger. Dette betyr at de får lite fôr og går sultne mye av tiden.

Pelsing

Når pelsdyrene er rundt et halvt år gamle er pelsen fullt utviklet. Dyrene som ikke skal brukes til neste års produksjon avlives og pelses i november/desember. Rev avlives med strømførende elektroder i endetarm og munn. Mink avlives med gass, ved at dyret slippes ned i en tett kasse med en bestemt konsentrasjon av karbondioksid.

Les mer: Pelsdyr lider hele livet

  Vis kilder Skjul kilder
  • Dyrevernalliansen, Pelsdyrs aktivitetsbehov umulig i små bur, Fagnotat, september 2011.
  • Dyrevernalliansen, Pelsdyrs behov for matsøk og eteadferd, Fagnotat, april 2014.
  • Dyrevernalliansen, Helselidelser og fedme hos pelsdyr, Fagnotat, juni 2014.
  • Dyrevernalliansen, Pelsnæringens organisering, Fagnotat, november 2014.
  • Dyrevernalliansen, Pelsdyr og pelsdyroppdrett, Faktaark, mars 2016.
  • Artsdatabanken, Mink, Faktaark, URL: artsdatabanken.no, hentet mai 2016.
  • Dyrevernalliansen, "Besøk en pelsfarm i helgen!", URL: dyrevern.no, hentet mai 2016.

Pelsdyr på norske farmer lever hele livet i små nettingbur. Året for et pelsdyr kan deles inn i tre perioder: parring/inseminering, valpefødsel og pelsing.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!