Pels: Åpen dag avslørte skader og abnorm adferd

Publisert 15.09.2012

I forbindelse med åpen gård hos pelsnæringen besøkte Dyrevernalliansen to av de ni pelsdyrfarmene som holdt åpent for publikum. Film og bilder viser rev med stereotyp adferd.

© Martin Lundsvoll revefarm 2012 g

Foto: M. Lundsvoll.

I forbindelse med åpen gård hos pelsnæringen besøkte Dyrevernalliansen to av de ni pelsdyrfarmene som holdt åpent for publikum. Film og bilder viser rev med stereotyp adferd.

Flere rever hoppet hvileløst frem og tilbake i buret, et typisk eksempel på adferdsforstyrrelser hos rev i fangenskap. Flere mink var under behandling for bittskader.

– Når adferdsforstyrrelser er så vanlig at det til og med er åpenbart for hvem som helst på åpen dag, understreker det de alvorlige dyrevelferdsproblemene i pelsnæringen, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland.

Dyrevernalliansen besøkte pelsfarmer

I år åpnet for første gang enkelte pelsdyrfarmer opp for publikum. Norges Bondelag har i flere år på rad hver høst arrangert "Åpen gård" og invitert publikum på besøk til utvalgte gårder i hvert fylke. Det ble åpnet ti pelsfarmer, av totalt ca. 300 farmer på landsbasis.

Dyrevernalliansen sendte en fotograf til to av farmene, én minkfarm og én revefarm.

Se film: Opptak fra pelsfarmen med rev som Dyrevernalliansen besøkte.

 

Dokumenterte abnorm adferd hos revene

Opptakene av rev viser flere dyr med stereotyp adferd.

Foto: M. Lundsvoll.

– Stereotypier forstås som symptomer på at forholdene på pelsfarmen er uegnet for hele besetningen, forklarer fagansvarlig Marianne Kulø.

Stereotypier kan utløses av stress, og forekommer hos forskjellige dyreslag. Det er likevel ikke vanlig i norsk landbruk at sauer, kyr eller griser reagerer med stereotypier når det kommer fremmede inn i rommet og står og ser på dem.

Forskjell på pelsdyr og vanlige landbruksdyr

– Den unormale adferden understreker forskjellen på pelsdyr og vanlige landbruksdyr. Du vil ikke se denne type stereotypier hvis du besøker et vanlig fjøs, sier informasjonsansvarlig Live Kleveland.

Foto: M. Lundsvoll.

Rev og mink er nysgjerrig pågående av natur; de er biologisk tilpasset ønsket om å oppsøke nye stimuli og å utfordre nye situasjoner.

– Dette skiller dem kvalitativt fra de andre husdyrene våre, som er beitende byttedyr i naturen, og som i en helt annen grad foretrekker rutiner og trygge rammer, sier fagansvarlig Marianne Kulø.

Trang plass for minkene

Én mink hadde fått bitt av øret sitt. Flere andre var under behandling for sår og rifter. Pelsdyrene befinner seg i små bur. Der kan de ikke skade seg på andre måter enn ved å bite på seg selv, eller bli bitt av andre dyr.

Se film: Opptak fra pelsfarmen med mink som Dyrevernalliansen besøkte.

Filmen viser tydelig hvor trang plass de aktive minkene har, og hvordan de snuser og krafser på nettingen for å komme seg ut.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!