Pelsdyroppdrett – en miljøfiende

Publisert 16.01.2015

Pelsdyrindustrien markedsfører seg som miljøvennlig, men dette stemmer dårlig med virkeligheten. Pels forurenser hele fire ganger mer enn fuskepels, og syv ganger mer enn ull.

To mink i bur

Pelsdyrindustrien markedsfører seg som miljøvennlig, men dette stemmer dårlig med virkeligheten. Pels forurenser hele fire ganger mer enn fuskepels, og syv ganger mer enn ull.

altKlikk på bildet for å se større versjon

Pels forurenser lufta

Luftforurensingen fra pelsindustrien er høyest av alle klesindustrier på grunn av ammoniakkutslippet fra dyrenes avføring. Det forekommer ammoniakkutslipp gjennom jorden på tross av at man har oppsamlingsrenner under minkburene. En mink slipper ut hele fem ganger mer ammoniakk enn det en ku gjør.

CO2-utslippet fra pelsproduksjon er skyhøyt sammenlignet med annen klesproduksjon. Å produsere en kilo polyester gir et utslipp på seks kilo CO2. Produksjonen av én kilo minkskinn fører til utslipp på hele 140 kilo CO2

Fôrråstoffet er en attraktiv ressurs

Pelsdyrindustrien påstår at den er samfunnets renovatør og tar seg av et avfallsproblem. Men kun 2,6 % av avskjæret utnyttes av pelsdyrnæringen, og råstoffene blir etterspurt av stadig flere næringer. Avskjær fra fiskerinæringen kan blant annet brukes i helsekost og fôr til familiedyr. Avskjær fra husdyrslakteriene kan brukes til å produsere biogass, kjøttbeinmel og fôr til familiedyr. ​

Utenlandske oppkjøpere har ført til stor etterspørsel av produkter vi i Norge ikke ville ansett som menneskemat, som for eksempel kyllingføtter og torskemager.

Klikk her for å laste ned grafikken som pdf

Skadelige kjemikalier i pels

Pelsplagg er ikke lett biologisk nedbrytbart. Skinnene må behandles gjentatte ganger med kjemikaler før de kan brukes. Noen av disse kjemikaliene er giftige og kan forårsake luftveisproblemer. Organisasjonen Four Paws testet pelsplagg for innhold av kjemikalier i 2010 og 2011. Begge gangene fant de forhøyede konsentrasjoner av skadelige kjemikalier i alle de 35 pelsproduktene de testet, også i luksusmerker som Burberry og Max Mara. Plagg til barn viste seg å inneholde svært mye kjemikalier.

Pelsindustrien truer vannkilder

Dersom gjødsel fra pelsdyr ikke håndteres riktig, kan det føre til forurensede grunnvann og vassdrag. Det høye fosforinnholdet i pelsdyrgjødsel kan føre til algeoppblomstring og dermed fiskedød. Avrenning fra pelsdyrgjødsel til vassdrag ble registrert på Jæren i 2008. I tillegg beslaglegger pelsdyroppdrett betydelige mengder dekar til drenering.

Rømte dyr gjør stor skade

Mink er svartelistet og hører ikke hjemme i Norge. Den utgjør en trussel mot det biologiske mangfoldet. Sårbare arter som sjøfuglene alke og ærfugl er spesielt utsatt. Rømt blårev kan også pare seg med fjellrev og har i noen tilfeller ført til nær utryddelse av ville bestander.

  Vis kilder Skjul kilder
  • Aas, Marthe, Pelsdyroppdrett og miljøhensyn, fagnotat, mai 2014.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!