Nye avsløringer om pelsnæringen fra Mattilsynet

Publisert 18.06.2012

Mattilsynets tilsynsrapporter avslører at tilstanden i norsk pelsdyrnæring er en helt annen enn det Mattilsynets offentlige tall gir inntrykk av.

Pels hvit rev 3

Mattilsynets tilsynsrapporter avslører at tilstanden i norsk pelsdyrnæring er en helt annen enn det Mattilsynets offentlige tall gir inntrykk av.

En helt fersk gjennomgang utført av Dyrebeskyttelsen og Nettverk for dyrs frihet av Mattilsynets tilsynsrapporter avslører at tilstanden i norsk pelsdyrnæring er en helt annen enn det Mattilsynets offentlige tall gir inntrykk av.

Oppsummering av funn i rapporten:

- Dramatisk økning i alvorlige regelbrudd: Det har vært en dramatisk økning i svært alvorlige regelbrudd på farmene i 2010 og 2011. For 2011 ble det konkludert med avvik i 42 % av Mattilsynets inspeksjoner. Det samme året ble likevel alle medlemmer av Norsk Pelsdyralslag "sertifisert" i næringens eget kvalitetssikringssystem.

- Manglende oppfølging av forskriftspålagte krav: Det er avdekket manglende oppfølging av nye forskriftskrav, både når det gjelder faktiske tilstander på farmene og når det gjelder Mattilsynets kontrollrutiner. Dette slår bein under argumentet om at "næringen nå har ryddet opp." Dette er også i samsvar med inntrykk Dyrevernalliansen har fått når vi har bedt om informasjon om tilsynsrutiner fra Mattilsynet, både fra regionkontorer og nasjonalt.

- Mattilsynet behandler like saker ulikt: I tråd med Riksrevisjonens gjennomgang nylig viser også denne rapporten at Mattilsynet behandler like saker ulikt. Dette er enda et argument for å endre forvaltningsordningen for dyrevernet.

Informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, sier at de nye funnene bør få politiske konsekvenser.

– Det er nå på høy tid at Arbeiderpartiet og SV gjør alvor av sine løfter om å avvikle pelsdyrnæringen. Forholdene er en skam for regjeringen, sier hun.

Ditt bidrag kan stoppe lidelser for enda flere rever og minker

Dyrevernalliansen jobber for politisk styrt avvikling av pelsdyroppdrett, og kutt av statsstøtten til pels.

Som medlem kan du bidra til å stoppe dyremishandlingen i pelsindustrien!

For 2011 ble det konkludert med avvik i 42 % av Mattilsynets inspeksjoner. Det samme året ble likevel alle medlemmer av Norsk Pelsdyralslag "sertifisert" i næringens eget kvalitetssikringssystem.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!