Ny forskrift om pelsdyroppdrett - et hån mot dyrene

Publisert 24.05.2010

Forslag til ny forskrift om pelsdyroppdrett vil videreføre dyreplageriet. Dyrevernalliansen har levert inn et kritisk høringssvar.

pels to rever

Forslag til ny forskrift om pelsdyroppdrett vil videreføre dyreplageriet. Dyrevernalliansen har levert inn et kritisk høringssvar.

Mattilsynets utkast til forskrift er bare en modifisering av dagens bursystemer. Det har vært et bevisst valg fra pelsdyrnæringas side å satse på hold av pelsdyr i små nettingbur.

I høringsbrevet står det at kravene ikke er foreslått strengere fordi Landbruks- og matdepartementet har bestemt at pelsnæringens økonomi ikke skal skades. Istedet blir altså pelsdyrene de skadelidende.

Dyrevernalliansen mener at pelsdyroppdrettet i Norge bør avvikles og forbys. Det har vi presisert i høringssvaret vårt.

Fortsatt trang plass for pelsdyrene

Vi har likevel kommentert Mattilsynets utkast faglig, på detaljnivå. Blant annet kritiserer vi arealkravene til bur, som fortsatt er foreslått å være knøttsmå.

I praksis, i sommerhalvåret når det er fullt på farmen, vil minimumskravene gi en revevalp som står alene i buret sitt 0,8 kvadratmeter, og en minkvalp som står alene vil bare ha 0,27 kvadratmeter plass.

Behov for aktivitet

Selv om dyrene avles tammere, vil de fortsatt ha behov for aktivitet. For eksempel vil de ønske å jakte, løpe og hoppe. Minken, som i naturen alltid lever i tilknytning til vann, vil ønske å bade.

Pelsdyra er nattaktive rovdyr. De har behov for aktiv jaktadferd og tygging, riving og biting. I buret får de bare en oppmalt grøt som de må slikke i seg.

Forskriftsutkastet legger opp til at dyrene skal kunne få besøke hverandre i burene i perioder av året. Likevel er det svært uklart hvordan dette skal løses praktisk. Rev er sosiale dyr, men i naturen velger de selv sine venner, og lever sammen i familiegrupper.

En hån

- Disse reglene er en hån mot dyrene. Men vi gir oss ikke! Vi skal nedlegge norsk pelsdyroppdrett, fastslår daglig leder Anton Krag i Dyrevernalliansen.
 

En revevalp får 0,8 kvadratmeter plass. En minkvalp får 0,27 kvadratmeter plass i buret.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!