Ny rapport: strengere regler for pelsdyroppdrett

Publisert 17.11.2016
Stortinget skal denne høsten avgjøre pelsdyrenes skjebne. Dyrevernalliansen arbeider for en avvikling av pelsdyrnæringen. Hvis det ikke blir flertall for avvikling, må det være en forutsetning at det innføres krav som kan dempe de verste problemene.
rev i bur

Flesteparten av norske ungdomspartier ønsker at rever som denne skal få slippe et liv i nettingbur. 

Foto: Iselin Linstad Hauge
Stortinget skal denne høsten avgjøre pelsdyrenes skjebne. Dyrevernalliansen arbeider for en avvikling av pelsdyrnæringen. Hvis det ikke blir flertall for avvikling, må det være en forutsetning at det innføres krav som kan dempe de verste problemene.

Dyrevernalliansen har bedt Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) å beregne hva det vil koste pelsdyrnæringen å innføre strengere regler. 

– Hvis næringen mot formodning får fortsette, er det uunngåelig å stramme inn dagens forskrift om hold av pelsdyr. Vi har derfor bedt Nibio beregne hva det vil koste næringen å innføre strengere regler, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

De to mest aktuelle tiltakene går på hvor mye tid oppdretteren bruker på dyrene, og på hvor mange dyr det skal være lov til å ha på farmen. 

Hvert dyr får for lite omsorg

Det er i dag ingen grense for hvor mange dyr det kan være på pelsfarmen. I løpet av de siste ti årene er dyretallet per pelsdyrfarm nesten tredoblet for mink og doblet for rev. Farmene blir færre, men større. 

Mattilsynet har lenge uttalt at de er veldig skeptisk til at farmene blir større. Statistikk på politianmeldelser viser også at de største farmene ofte er verstingene. 

altDet er ingen grenser for hvor mange dyr som kan være på farmen. Foto: Iselin Linstad Hauge

Kilometervis med rovdyr i små nettingbur er tidkrevende arbeid. Men i gjennomsnitt bruker en pelsdyrfarmer kun 11 sekunder per rev per dag, og for mink helt ned i 3,2 sekunder per dag. 

Både Mattilsynet og det regjeringsoppnevnte Pelsdyrutvalget mener at dette er for lite tid per dyr. Dyrevernalliansens kommunikasjonsleder påpeker også at det for husdyr som kylling og gris er en konsesjonsgrense, altså en grense for hvor mange dyr det er lov til å ha på farmen. 

– Dobling av tiden per dyr vil gi hver rev 22 sekunders omsorg daglig. At det må på plass krav til tidsbruk og begrensing av antall dyr per farm, må være klart selv for dem som forsvarer næringen. Pelsdyroppdrett er langt fra familielandbruket, det er kynisk industri, sier Kleveland.  

Vil føre til tap

Beregninger fra Nibio viser at med en konsesjonsgrense på på 1.500 mink eller 500 rev, må 46 av landets 237 pelsdyroppdrettere redusere produksjonen. Hver av dem vil tape omtrent 800.000 kroner. Pelsdyrnæringen samlet vil tape rundt 37 millioner kroner det første året.

Videre viser beregninger at dersom det kommer et nytt krav til doblet arbeidsbemanning, koster dette rundt 104 millioner kroner i året for pelsdyrnæringen, dersom hele arbeidsdoblingen gjøres med hjelp av leid arbeidskraft og produksjonen opprettholdes på dagens nivå. Til sammenligning eksporterte norske pelsdyroppdrettere i 2014 skinn for en verdi av 534 millioner kroner.

Det vil altså være mulig for næringen å gjennomføre disse tiltakene, men for noen farmer vil det være økonomisk vanskelig. 

– Dette er et godt diskusjonsgrunnlag for Stortinget og regjeringen når de skal diskutere pels fremover. Hvis pelsnæringen ikke er bærekraftig med så grunnleggende krav til dyrevelferd så har de ikke livets rett, avslutter Kleveland. 

Les hele rapporten fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) om pelsdyrnæringen her.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest. Vi arbeider for en avvikling av pelsdyrindustrien.

  Vis kilder Skjul kilder

Kårstad, S., Økonomiske konsekvenser ved å innføre konsesjonsgrense og krav om minimumsbemanning i pelsdyrnæringen, Notat, NIBIO, 2016.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!