Mink ønsker seg badevann

Publisert 16.02.2007

Mink er en semi-akvatisk art som trenger vann å svømme i. Nå har forskere ved Oxford University funnet ut at det er nettopp badevann mink i fangenskap savner aller mest.

Pels hvit mink 2

Mink er en semi-akvatisk art som trenger vann å svømme i. Nå har forskere ved Oxford University funnet ut at det er nettopp badevann mink i fangenskap savner aller mest.

Mink er født med svømmehud mellom tærne, og i naturen lever den alltid i nær tilknytning til vassdrag. På pelsfarmer får minken aldri anledning til å svømme, og dette fører til at den vantrives.

I dag kan forskerne vise vitenskapelig at det mink i fangenskap savner mest, er badevann. I en artikkel fra Reuters forteller den kjente Oxford-forskeren Georgia Mason om sin revolusjonerende forskning på dyrevern og mink.

Zoologer anvender lignende metoder som i konsument-undersøkelser for å teste velferden til dyr i fangenskap. For første gang har forskere ved Oxford University i England brukt preferanse-tester for å finne ut hva dyr i bur ønsker seg, og hvilke lidelser de gjennomgår når de ikke får det de ønsker seg mest.

"Disse metodene kan brukes til objektivt å måle et dyrs velferd, og til å bedre dets levekår. Nå trenger vi ikke å gjette lenger", uttaler forsker Georgia Mason til Reuters.

En mink kan ikke delta i spørreundersøkelser eller fylle ut skjemaer. Derfor satte Mason og hennes kolleger opp eksperimenter for å måle dyrenes velferd, og hvor mye arbeid hver mink var villig til å legge ned for å oppnå noe de ville ha.

Det å leve i et lite bur hele livet gjennom, er ille nok. Men det minkene savner mest - mer enn leker, gjemmesteder, tunneller eller utsiktsposter - det er å svømme.

"Vi fant ut at minkene rangerte badebassenget som den mest verdifulle ressursen", forteller Mason til magasinet Nature.

På tross av at farm-minken i 70 generasjoner har blitt drettet opp i fangenskap, har den fremdeles behov for å oppføre seg slik som ville minker gjør i naturen. De innesperrede dyrene hadde høyest stressnivå når de ble nektet å bade og når de ble nektet mat.

Enkelte hevder at farm-mink er domestisert, men Mason og hennes kolleger sier deres forskning viser det motsatte.

Forskningen gir oss mulighet til å vurdere dyrevern: "Disse resultatene tyder på at det å sperre mink inne i bur påfører dem frustrasjoner, særlig fordi dyrene ikke får anledning til å svømme", legger Mason til.

  Vis kilder Skjul kilder
Artikkelen er et utdrag fra en artikkel utgitt av nyhetsbyrået Reuters, London, 28.02.01. Oversatt fra engelsk av Live Kleveland.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!