Mattilsynet kritiserer pelsfarmer

Publisert 14.09.2009

Mattilsynet har de siste ukene gjennomført tilsynsbesøk på 44 pelsdyrfarmer, basert på Nettverk for dyrs frihets anmeldelse av farmene for grove brudd på dyrevernloven.

Live Kleveland pelsmarkering 09

Mattilsynet har de siste ukene gjennomført tilsynsbesøk på 44 pelsdyrfarmer, basert på Nettverk for dyrs frihets anmeldelse av farmene for grove brudd på dyrevernloven.

Nettverket har sendt Mattilsynet omfattende fotodokumentasjon av de anmeldte forholdene ved pelsfarmene. Fotomaterialet har vært grundig omtalt i media. 

Mattilsynets nye tilsynsbesøk ble forhåndsvarslet. Tilsynets inspektører oppdaget likevel flere avvik, og fattet i alt to hastevedtak og 13 varsler om vedtak.

Disse vedtakene omhandlet manglende driftsrutiner, manglende utbedring/ oppgradering av bur og innredning, manglende inngjerding, for dårlig rengjøring og mangel på aktivitetsobjekt i burene.

Mattilsynet har i møte med Norges Pelsdyralslag gitt klar beskjed om at de dokumenterte forholdene avspeiler helt uholdbar dyrevelferd og representerer helt klare brudd på regelverket.

Dyrevernalliansen er overrasket over funnene sett i lys av at bonden har hatt god tid til å rydde opp i situasjonen før tilsynspersonellets ankomst.

– Til tross for at forskriftene kun stiller minimale krav til dyrevelferd, har næringa gang på gang vist at de ikke klarer å overholde kravene. Tiltak satt i kraft av Mattilsynet er ikke godt nok, da disse ikke sikrer god velferd for pelsdyrene. Nå bør pelsdyrnæringa ikke få flere sjanser, sier Marianne Kulø vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen.

I forbindelse med offentliggjørig av Mattilsynets rapport ble det arrangert en markering mot pels utenfor Stortinget. Dyrevernalliansen ble invitert til å holde appell sammen med representanter for en rekke ungdomspartier.

Live Kleveland, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen, hadde blant annet følgende budskap til de omlag hundre fremmøtte og politikere:

– Noen politikere har hevdet at pelsdyrnæringa bør få fortsette hvis den ”rydder opp”. Vet de hva de selv sier? Hvordan skal denne ”ryddingen” foregå? Skal dyr med avtygde labber og verkende ører avlives noen dager tidligere? Blir det greit da? Er pelsdyroppdrett akseptabelt, hvis de dyrene som har det verst ikke synes? Er dette det ansvarlige politikere mener med ”dyrevelferd”?

Dyrevernalliansen har informert alle partier og ungdomspartier. Over 10.000 politikere har fått informasjon om pelsdyroppdrett fra oss i løpet av året.

– Dette er i ferd med å bli en overmoden politisk sak, avslutter Live Kleveland.

  Vis kilder Skjul kilder

Landsverk, K., Mattilsynet, Oppfølging av bekymringsmeldinger – hold av pelsdyr, brev til Landbruks- og matdepartementet 10. september 2009.

"Noen politikere har hevdet at pelsdyrnæringa bør få fortsette hvis den ”rydder opp”. Hvordan skal denne ”ryddingen” foregå? Skal dyr med avtygde labber og verkende ører avlives noen dager tidligere? Blir det greit da?"


Live Kleveland, informasjonsleder i Dyrevernalliansen
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!