Lovbrudd ved pelsfarmer over hele landet

Publisert 07.03.2013

Kontroll av pelsfarmene viser en klar økning av lovbrudd det siste året. Hver fjerde oppdretter har problemer med å følge den nye pelsforskriften som skulle gi pelsdyr et noe bedre liv. Den endelige statistikken fra Mattilsynet får du her.

Blårever lider på norske pelsfarmer.

Blårever lider på norske pelsfarmer.

Foto: Iselin Linstad Hauge

Kontroll av pelsfarmene viser en klar økning av lovbrudd det siste året. Hver fjerde oppdretter har problemer med å følge den nye pelsforskriften som skulle gi pelsdyr et noe bedre liv. Den endelige statistikken fra Mattilsynet får du her.

Tallene fra Mattilsynet viser at av 245 kontroller som ble gjort ved de totalt 280 pelsfarmene gjennom fjoråret, så ble det avdekket brudd på lover og regler ved i alt 65 farmer.

Dette tilsier brudd på regler og forskrifter ved hver fjerde pelsfarm.

Mattilsynet har ikke kategorisert hva slags lovbrudd det er snakk om. Antallet gjelder alle lovbrudd og uavhengig av om de førte til såkalt ”pålegg om vedtak” fra Mattilsynet eller ikke. Ved omtrent halvparten av lovbruddene ga Mattilsynet mulighet til å rette opp feilen uten videre oppfølging. Etterkontroll foregår da ofte per telefon.

Nærmere en tredjedel av tilsynsbesøkene ble varslet på forhånd

Mink som lider på norsk pelsdyrfarm.Skadet mink på norsk pelsfarm.
Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

At hver fjerde farm ikke greide å drive forskriftsmessig selv når mange tilsyn ble varslet på forhånd, indikerer at situasjonen på norske pelsfarmer ikke er under kontroll.

Sammenligner man med 2011 er forholdene forverret. Den gang fant Mattilsynet lovbrudd ved drøyt hver sjuende farm, eller ved 43 av 216 kontroller.

Ny pelsforskrift ble innført i 2009 etter massiv kritikk av næringen. Pelsdyra led et uverdig og pinefullt liv, før de endte sine dager enten i gasskamre eller ved elektrisk høyspenning fra munn til endetarm.

En næring på kant med loven

Forskriften skulle pålegge pelsdyroppdretterne å gi rev og mink noen rettigheter, som for eksempel aktivitetsobjekt som kunne gi utløp for noe av frustrasjonen i det trange nettingburet. Det er disse forskriftene som ikke følges.

Bagatelliserer lovbrudd

alt

Enkelte oppdrettere og veterinærer synes å tro at alt er greit dersom dyr får nok mat og vann. Og bagatelliserer brudd på en del av reglene.

Dyrevernalliansen tar avstand fra slike holdninger. Det er alvorlig når forskriftene ikke følges.

Dyrevernalliansen fortsetter sitt arbeid for avvikling i henhold til hovedlinjene i Lov om dyrevelferd, herunder §23: Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov.

I mellomtiden forventer Dyrevernalliansen at pelsdyravlerne og Mattilsynet tar den nye pelsforskriften på alvor. Lovbrudd ved hver fjerde pelsfarm er langt fra godt nok. At det nå er blitt verre, taler for seg.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!