Kostnadene for avvikling av pelsdyroppdrett

Publisert 20.03.2016

Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å avvikle pelsdyroppdrett, om gjennomsnittlig pelspris de siste 25 årene legges til grunn. Det viser en rapport som Landbruks- og matdepartementet har fått utarbeidet.

Pels rødrev bur 3 (c)Iselin Linstad Hauge

Rev på norsk pelsfarm.

Foto: I. Linstad Hauge/Dyrevernalliansen

Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å avvikle pelsdyroppdrett, om gjennomsnittlig pelspris de siste 25 årene legges til grunn. Det viser en rapport som Landbruks- og matdepartementet har fått utarbeidet.

Uansett hvordan man regner, blir det ingen stor samfunnsøkonomisk kostnad å avvikle pelsdyroppdrett. Det kan bli lønnsomt å avvikle pelsindustrien, eller det kan koste et mindre beløp. Det endelige resultatet beror blant annet på pelsprisene. 

Resultatene fremkommer av en rapport som Landbruks- og matdepartementet har bestilt fra Menon Business Economics. Beregningene er gjort etter flere møter med en bredt sammensatt referansegruppe. Mattilsynet, Norges Pelsdyralslag, Veterinærforeningen, Norges Bondelag og NIBIO, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Dyrevernalliansen deltok i gruppen. 

Prislapp på 21 kroner per dyr

Forutsatt en pelspris som tilsvarer gjennomsnittet de siste ti årene, anslås kostnaden for å avvikle pelsindustrien til 227 millioner kroner. Med en avviklingstid på ti år, som er realistisk, vil dette utgjøre 21 millioner kroner per år. Kostnaden for hver rev eller mink blir 21 kroner.

Uansett om man velger å avvikle i løpet av 10 år eller lengre tid, er kostnadene helt overkommelige for samfunnet. Dette er kostnader i en helt annen størrelsesorden enn hva pelsnæringen selv tidligere har gått ut med. Til sammenligning har kostnadene tidligere blitt beregnet til svimlende 7,45 milliarder kroner.

Kostnadene for å opprettholde pelsnæringen

Dyrevernalliansen vil påpeke at regnestykket som politikerne behøver, fortsatt ikke er komplett: Det foreligger ingen beregninger foreløpig av hva det vil koste å beholde pelsdyrnæringen. Det regjeringsoppnevnte pelsdyrutvalget fastslo i 2015 at hvis næringen skal beholdes, må det satses intensivt på forskning og utbedring. Forskning, investeringer på farmene og økt bemanning vil medføre store kostnader for samfunnet og pelsdyroppdretterne.

Denne rapporten er en sentral forutsetning for regjeringens stortingsmelding om pelsdyroppdrett, som er planlagt til høsten 2016. Der vil regjeringen ta stilling til om pelsnæringen skal avvikles eller videreutvikles.

  Vis kilder Skjul kilder

Menon Business Economics, Samfunnsøkonomiske konsekvenser og pelsdyroppdretternes tap av et forbud mot pelsdyroppdrett, Rapport til Landbruks- og matdepartementet, 2016.

NILF, Perspektiver på pelsdyrnæringen i dagens og fremtidens Norge, Notat til Pelsdyrutvalget, 2014.

 

"Dersom man legger til grunn gjennomsnittet av pris på pels de siste 25 år, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forby pelsdyroppdrett i Norge, selv når verdsetting av dyrevelferd er satt til null." Menon Business Economics

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!