Ja til importforbud mot pels!

Publisert 03.05.2019

Endelig går det mot en avvikling av norsk pelsdyroppdrett. Et importforbud mot pels fra oppdrett vil være et naturlig neste skritt.

Rev i burrekke

Etter at det nasjonale produksjonsforbudet mot pelsdyroppdrett innføres, er det naturlige neste skritt å innføre et importforbud.

Foto: Dyrevernalliansen

Endelig går det mot en avvikling av norsk pelsdyroppdrett. Et importforbud mot pels fra oppdrett vil være et naturlig neste skritt.

Helt siden oppstart i 2002 har Dyrevernalliansen kjempet for å avvikle pelsoppdrett i Norge. Den 18. januar 2018 kom den gledelige nyheten om at pelsoppdrett i Norge skal avvikles. 

For å hindre økonomisk støtte til pelsdyrindustrien i andre land, kommer Dyrevernalliansen til å arbeide for at det i neste omgang innføres et importforbud mot oppdrettspels.

Importforbud etter avvikling av pelsdyroppdrett

Jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland, bekrefter at et importforbud er mulig å gjennomføre, men det må gjøres i riktig rekkefølge.

– Det er stor interesse både politisk og blant befolkningen for et importforbud, for å sikre et etisk forbruk som ikke går på akkord med dyrevelferden. Dette er juridisk mulig, men ikke før vi har innført et nasjonalt produksjonsforbud. 

Oppfordrer til utredning allerede nå

Pelsdyroppdretterne skal ha avviklet næringen i løpet av 2025, og dette året vil dermed markere startskuddet for et potensielt importforbud mot pels. 

Kleveland er tydelig på at man bør utrede hvordan et importforbud ser ut i praksis, nå som man vet at det er mulig å innføre. 

– Det er naturlig å starte utredningen allerede nå. Vi oppfordrer derfor alle partier til å gå inn for utredning av et importforbud mot pels.

Lite interesse for ekte pels

Et importforbud mot pels vil ha svært lite å si for folk flest. I Norge har færre enn én av ti kjøpte et plagg med pels i løpet av de siste fem årene. Pelsdyrbransjen sliter verden over, og pels fra norske oppdrettere selges med tap. Norges befolkning har hatt en jevnt økende bevissthet rundt pels, og nå sier hele 307 merker og kjedebutikker eksplisitt nei til pels. 

Kleveland understreker den viktige signaleffekten et importforbud vil ha. 

– Til tross for at et importforbud mot pels vil få lite å si for gjennomsnittsnordmannen, vil det sende et svært viktig budskap til den internasjonale pelsindustrien. 

Dyrevernalliansen jobber for et pelsfritt motebilde, og en ansvarlig avvikling av pelsindustrien som tar hensyn til både dyr og oppdrettere.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!