Hver fjerde pelsfarm bryter norsk lov

Publisert 21.02.2013

I løpet av ett år ble det avdekket lovbrudd ved 65 pelsfarmer her i landet. Hver fjerde farm bryter lovverket. Flere saker gjaldt syke og skadde pelsdyr.

Mishandlet mink på dansk pelsfarm

I løpet av ett år ble det avdekket lovbrudd ved 65 pelsfarmer her i landet. Hver fjerde farm bryter lovverket. Flere saker gjaldt syke og skadde pelsdyr.

Det viser tall Dyrevernalliansen har hentet inn fra Mattilsynet. Ved halvparten av disse pelsdyrfarmene, 32 stykker, ble det fattet vedtak om pålegg. Mesteparten av disse sakene gjaldt hastevedtak om syke og skadde dyr.

Det er Mattilsynets inspektører som i fjor avdekket brudd på Dyrevelferdsloven og Forskrift om pelsdyrhold ved 65 pelsfarmer her i landet. Totalt ble 243 farmer inspisert. Dette utgjør regelbrudd ved hver fjerde pelsfarm.

- Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum har flere ganger uttalt at de aller fleste pelsdyroppdrettere holder seg til lover og forskrifter. Men tallene fra Mattilsynet avslører en annen virkelighet, sier jurist og informasjonsleder i Dyrevernalliansen Live Kleveland.

Økning fra i fjor

Antallet lovbrudd har økt betydelig det siste året. I 2011 ble det avdekket lovbrudd ved hver sjette pelsfarm. Den gang var det lovbrudd på 34 av totalt 216 kontrollerte farmer.

- Det kan virke som om Vedum forsøker å dekke over det faktum at pelsdyroppdrettere ikke greier å forbedre sin evne til å følge lover og forskrifter, tvert i mot er det blitt verre, sier Live Kleveland.

- Det er Texas i denne bransjen, og tragisk for dyrene at ikke forskriftene følges. Nå må Stoltenberg skjære igjennom og få slutt på tilstandene.

Hemmeligholder tall fra pelsfarmer

Ifølge Mattilsynet er det vanlig med flere regelbrudd på pelsfarmer der det først er avvik. Men Mattilsynet nekter å oppgi dette antallet.

- Landbruksdepartementet har ikke bedt oss om disse tallene, derfor kan vi ikke prioritere å summere dem, sier seksjonsleder i Mattilsynet, Solfrid Åmdal til Dyrevernalliansen.

- Det er et demokratisk problem at myndighetene kan hemmeligholde tall som er helt sentrale for denne betente debatten, sier Kleveland. Hun krever åpenhet fra regjeringen.

Rekker ikke å inspisere alle pelsfarmene

Mattilsynet inspiserte 243 av totalt rundt 280 pelsfarmer i 2012. Ved 65 tilsyn ble det altså avdekket regelbrudd.

Ved 17 av tilsynene måtte Mattilsynet utstede vedtak på grunn av syke og skadde dyr som måtte avlives, forteller Bjørn Groven ved Mattilsynets hovedkontor.

Heller ikke i fjor greide Mattilsynet å føre tilsyn med samtlige pelsfarmer.

- Vi klarer ikke på langt nær å gå gjennom alle farmer, sier Bjørn Groven som er seniorrådgiver og veterinær.

- Pelsdyrnæringen er imidlertid prioritert og vi har de siste årene hatt tilsyn i over halvparten av farmene. Vi bruker ikke så mye ressurser på noen annen næring.

- I hvor stor grad kan du være sikker på at det er dyrene som undersøkes – og ikke andre forhold, når veterinærene besøker pelsfarmer?

- Jeg forutsetter at det skal være reelle inspeksjoner og ikke for eksempel utstedelse av sertifikater. De fleste inspeksjoner gjelder dyrevelferd. Men samtidig er det ikke mulig for en inspektør å gjennomgå alle paragrafene i forskriften. Men dyrevelferd er selvsagt det sentrale, fremholder Bjørn Groven.

Færre pelsfarmer, større besetninger

Antall pelsfarmer har sunket betydelig på ett år. I 2011 var det 376 pelsfarmer i Norge, i fjor ble det borte rundt 100 farmer og antallet var mot slutten av året under 280.

På de fem siste årene er antall farmer halvert. I 2007 var det 558 pelsfarmer her i landet. Likevel er det totale antallet mink og rev i fangenskap nokså stabilt. For flere bønder har opparbeidet enorme besetninger, med 30 000-50 000 dyr.

- Er det mulig for Mattilsynet å undersøke helsa til alle disse dyrene under en inspeksjon?

- Hele farmen skal gjennomgås. Men det er ikke alltid hensiktsmessig å ta frem alle dyr. Vi må føre tilsyn ut ifra det vi ser visuelt, svarer Groven.

- Hva har du å si til at Mattilsynet i Nissedal ikke undersøkte dyrene hos Jan Gjesdal selv om det ble avdekket grov sosial dumping? Begrunnelsen lokalt var blant annet at det var 50.000 dyr der, dermed greide de ikke å få gjort undersøkelsene?

- Det er vanskelig å svare på, fordi jeg ikke sitter med materialet. Men det er jo veldig beklagelig at det avdekkes slike ting gang på gang hos Gjesdal.

- Mattilsynet besøkte i fjor 5 av 6 pelsfarmer, eller totalt 243 av totalt rundt 280 farmer. Av tallmaterialet fremgår at hver fjerde pelsfarm bryter lover og forskrifter.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!