Har ingen kontroll på pelsdyrene

Publisert 13.02.2013

Pelsfarmene er blitt enorme, men det finnes ingen grense for hvor mange pelsdyr det kan være på en farm. For få gårdsarbeidere kan sette dyrevelferden i fare, mener tilsynsdirektør.

pelsdyroppdrett, pelsdyrindustri, rev

Norsk reveoppdrett.

Pelsfarmene er blitt enorme, men det finnes ingen grense for hvor mange pelsdyr det kan være på en farm. For få gårdsarbeidere kan sette dyrevelferden i fare, mener tilsynsdirektør.

altSigurd EspelandPå de største pelsfarmene i Rogaland og Telemark har tre til åtte arbeidere ansvar for rundt 50 000 pelsdyr. Det gir tid til maksimalt fire sekunder per dyr, dersom arbeiderne går i ett uten å stoppe opp.

Sigurd Espeland, distriktssjef ved Mattilsynet i Midt- og Vest-Telemark mener det er betenkelig når farmene blir så store.

- Er åtte arbeidere nok på 50.000 mink?

- Jeg kan ikke svare på dette, men det er jo krav om tilsyn to ganger daglig i henhold til ny pelsdyrforskrift, men ikke krav om å se hvert enkelt dyr i øynene. Det har jo skjedd en del automatisering. Men jeg synes jo det høres lite ut, sier Espeland.
 

Krever nøye kontroll av pelsdyrene

altOle Aamodt

Fire sekunder er alt for lite, skal vi tro Ole Aamodt, veterinær og seksjonssjef ved Mattilsynet i Midt-Rogaland.

Hvert enkelt pelsdyr må kontrolleres nøye helst to ganger daglig, forteller han.

- Det er helt nødvendig å sjekke hvert enkelt dyr hver dag, minst én, gjerne to ganger. Det tar tid. De skal ut av kassene sine. Så må du se dem bevege seg.

- Hvorfor må de sjekkes hver dag?

- Det kan fort skje endringer hos disse dyra. De har voldsom lek, særlig når valpene blir litt større. De kan få bittskader, særlig rundt haleroten, og sårene kan vokse og bli store. Da er det naturlig å følge hyppig med. Noe annet er uakseptabelt.

- Bør der være en maksgrense på hvor mange dyr det kan være per gårdsarbeider?

- Det er et politisk spørsmål som jeg ikke vil svare på. Men det er klart antallet dyr har betydning.
 

Greier ikke sjekke alle dyrene

Tilsynsinspektørene fra Mattilsynet har også fått et problem når de står foran oppgaven med å kontrollere opp mot 30 000 dyr.

- Det blir umulig å kontrollere hvert enkelt individ, forteller distriktssjef Espeland.

- Vi må ta stikkprøver og se på rutiner. Vi har ikke fått tildelt nok ressurser til å kunne undersøke så mange dyr. Men dette er jo et problem også i kyllingbransjen for eksempel. Det er profitthensyn som har tatt fullstendig over. Men vi gjør så godt vi kan ut ifra ressursene. Skulle vi kontrollert alle dyrene, måtte vi vært ti ganger så mange ansatte, sier han.
 

Vil ikke ha maksgrense

Ole Fjetland, assisterende tilsyndsdirektør i Mattilsynet, sier det ikke er planer om å sette en grense på hvor mange pelsdyr det kan være per pelsdyrfarm.

 - En maksgrense ville være en regelverksendring som departementet måtte fastsette, sier Fjetland.

 - Er du bekymret for at antallet dyr nå er så høyt at det kan være vanskelig for oppdretteren å ha oversikt over dyrene?

 -Ja, vi er bekymret for at ikke alle store pelsdyrholdere setter inn nok ressurser til å føre forsvarlig tilsyn. Det er viktig at oppdretteren setter inn nok ressurser til å føre det daglige tilsynet. Har man mange dyr må man ha tilstrekkelig med ansatte. Og det er viktig at inspektørene også ser etter dette. 

- Er det nok med tre arbeidere til 30.000 mink?

- Jeg vil ikke ta stilling til konkrete enkelteksempel. Kontrollørene er våre fagfolk og de må vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.

  - Hvordan kan inspektørene til Mattilsynet greie å sjekke så store besetninger?

- Det er oppdretteren som har ansvar for å holde tilstrekkelig oppsyn med dyrene sine. Det er ikke en forutsetning for vårt tilsyn at vi skal sjekke alle dyrene ved hvert tilsynsbesøk. Vårt ansvar er å sjekke at dyreeier fører et godt nok tilsyn med dyrene.
 

Aldri fått pålegg

Men i Vest-Telemark som huser noen av landets største pelsfarmer har Mattilsynet aldri gitt pålegg som følge av underbemanning. Dette til tross for at blant annet farmen til Jan Gjesdal, Berlimoen pels, har 50 000 dyr og 3-8 arbeidere på det meste, eller altså maks fire sekunder per dyr i døgnet.

- Nei, vi har aldri påtalt dette, forteller Espeland.

Han viser til at gårdsarbeidernes kompetanse også er viktig. Men Espeland innrømmer at de ønsker økt regulering på antallet dyr per ansatt.

I Midt-Rogaland vurderer de sterkere virkemidler.

- Når farmene blir så store er det veldig arbeidskrevende å følge opp dyrene på forsvarlig vis. Noen har for mange dyr i forhold til det de greier å skjøtte. Vi kan ikke pålegge dem å skaffe flere arbeidere, men vi kan pålegge dem å kontrollere dyra to ganger daglig. Ser vi så at det gjentar seg kan vi gi dem aktivitetsnekt (nekt til å fortsette dyreholdet (red. anm.)).

- Har dere gjort det noen gang?

- Nei, men vi vurderer en sak nå, forteller distriktssjef Ole Aamodt.
 

Har bedt om bemanningskrav

altTerje Aasland (Ap)

Terje Aasland, landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet mener regelverket må strammes inn.

- Klart det er et problem, sier han til Dyrevernalliansen.

- Når pelsnæringen for noen år siden begynte å snakke om en sertifiseringsordning, spilte jeg inn behovet for et bemanningskrav i forhold til antall dyr. Jeg spilte også dette inn som et behov da det ble utformet ny pelsdyrforskrift i 2011.

- Hvordan ser du på situasjonen nå?

- Det er ingen tvil om at det er utfordringer.

- Er dette noe du vil ta videre nå?

- Nå går vi inn for at Arbeiderpartier programfester en avvikling av hele næringen innen 2017, og det er dette vi vil ha fokus på og som jeg håper vi får til. Men i avviklingsperioden må vi selvsagt også ha fokus på dyrevelferd.

- Er det godt nok at Mattilsynet sentralt bare peker på Landbruksdeperatementet (LMD) - blant annet i denne saken om mangelfull bemanning?

- De bør ikke ha styringen med alle mulige detaljer, men Mattilsynet bør ha en sterk og rådgivende stemme opp mot LMD, sier Terje Aasland.
 

- Mattilsynet er for passive

altTorgeir Trældal

Torgeir Trældal, landbrukspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, er oppgitt over forholdene.

 - Her må man være mye mer proaktiv. Mattilsynet bør kunne være helt sikker på at dyrene blir godt ivaretatt. Da må det være tydelige retningslinjer. Det mangler, og dette vil jeg ta opp med landbruksministeren. Kanskje bør det føyes inn i regelverket at hvert enkelt dyr skal gis tilstrekkelig tid hver dag.

- Dyreeiere som ikke følger opp, med den følge at dyr lider, må fratas retten til å holde dyr umiddelbart, mener Trældal.

Han viser til tiltaksnekt som er et virkemiddel som ligger hos Mattilsynet. Dette gir mulighet til å nekte dyreholder videre drift med umiddelbar virkning, i motsetning til en politisak som gjerne tar opp mot to år å fullføre. Dette bør brukes langt hyppigere, ifølge Fremskrittspartiet. De har besøkt Dyrepolitiet i Sverige og undersøker også hvordan andre europeiske land håndterer brudd på dyrevelferden.

- Mattilsynet har en altfor passiv rolle. Fremskrittspartiet mener det er svært interessant å se hva Dyrepolitiet i Stockholm har fått til, sier Trældal. Han mener det bør være nulltoleranse på dårlig dyrevelferd her i landet. Da er tilstrekkelig tilsyn sentralt.
 

Dette sier pelsdyrforskriften (2011) om tilsyn

altSkadet mink. Foto: Dyrebeskyttelsen

§ 16. Tilsyn og stell

Dyreholder skal sikre at samtlige dyr får godt tilsyn og stell minst to ganger per døgn. Fra tiden omkring fødsel og til avvenning skal tispe og valper ha hyppigere tilsyn. Det samme gjelder valpekull fra avvenning til endelig oppsplitting. Syke og skadde dyr og dyr som viser unormal atferd, skal også ha hyppigere tilsyn.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!