Fire av fem pelsfarmer er nedlagt

Publisert 31.10.2017

I løpet av de siste 20 årene er fire av fem pelsfarmer blitt avviklet og nedlagt. I 2017 er antallet pelsfarmer i Norge nede i 201. 

Pels revefarm 2(c) Iselin Linstad Hauge
Foto: Iselin Linstad Hauge

I løpet av de siste 20 årene er fire av fem pelsfarmer blitt avviklet og nedlagt. I 2017 er antallet pelsfarmer i Norge nede i 201. 

OBS, Utdatert nyhet. Nye tall finner du her

Færre pelsfarmer

Dyrevernalliansen har gjennomgått statistiske data fra de siste årene, basert på antall søknader om produksjonstilskudd, og funnet en markant nedgang i antall pelsdyrfarmer. Per 1. januar 2017 var det bare 201 pelsfarmer i Norge, mot hele 1.287 i toppåret 1999.

Nedgangen i antall bruk med pelsdyr i Norge:

 • 82 prosent av norske pelsfarmer er lagt ned siden 1996.
 • Gjennomsnittlig har ca. 54 pelsfarmer blitt lagt ned hvert år siden toppåret 1999.

Tallene viser med all tydelighet at pelsdyrindustrien ikke kan anses som god distriktspolitikk. Pelsnæringen er svært konjunkturavhengig, og bidrar derfor ikke til å skape trygge arbeidsplasser i distriktene. Næringen skaper også få andre arbeidsplasser, og har ingen synergieffekt i form av turisme, teknologi, kulturlandskap eller lignende.

altSiden toppåret i 1996, er over fire av fem pelsfarmer nedlagt.
Tall for 2013-2017 har økt nøyaktighet sammenlignet med tidligere år.

Økende industrialisering

Antallet pelsfarmer går ned, og de resterende pelsfarmene øker i størrelse. I 2016 holdt de største anleggene over 30.000 dyr. Dette viser en sterk industrialisering av pelsdyroppdrettet.

 • Hver pelsfarm har i dag mer enn seks ganger så mange avlstisper i gjennomsnitt som i 1996.
 • Mens det tidligere var vanlig med noen hundre pelsdyr, huser et stadig økende antall farmer en besetning på over 1.000 dyr.

altDet er en sterkt økende tendens til industrialisering av pelsdyroppdrettet. I 2015 har pelsfarmene i gjennomsnitt mer enn seks ganger flere avlstisper enn i 1995.
​Tall for 2013-2017 har økt nøyaktighet sammenlignet med tidligere år.

Færre medlemmer i Norges Pelsdyralslag

Også medlemstallet i pelsoppdretternes avlsforening (Norges Pelsdyralslag) er nedadgående: Mellom 1996 og 2017 er antallet antallet medlemmer redusert med 80 prosent. Organisasjonen har arbeidet hardt for å rekruttere, men til liten nytte.

Nedgangen i antall medlemmer i Norges Pelsdyralslag:

 • ca. 80 prosent av medlemsmassen er blitt borte siden 1996.
 • Gjennomsnittlig ca. 78 færre medlemmer hvert år siden 1996.

 

Tabell: Antall pelsfarmer i Norge og medlemmer i Norges Pelsdyralslag (1996-2016)

År

1996

1999

2002

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Medlemmer

2045

1611

1240

-

708

607

519

484

484

484

459

-

400

Pelsfarmer

1230

1287

792

650

551

414

345

315

307

271

273

234

201

 

altAntallet medlemmer i Norges Pelsdyralslag synker drastisk.

  Vis kilder Skjul kilder
 • Dyrevernalliansen, Pelsdyroppdrett i Norge - landbruk eller industri?, rapport, 2014.
 • Løyland, J. (Landbruksdirektoratet), Epost til Dyrevernalliansen, 21. oktober og 7. november 2013, 10. oktober 2014, 18. mars 2016 og 23. mars 2017.
 • Hansen, G. H. (Landbruksdirektoratet), e-post til Dyrevernalliansen 19. mars 2015.
 • Norges Pelsdyralslag og Pelsdyrtrygdelaget, Årsrapporter, 1999-2015.
 • Aspen, J. G., "Piska skinn", Nationen, 19. januar 2018.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!