Fantasifull spådom fra pelsdyrnæringen

Publisert 17.10.2018

I følge en ny beregning bestilt av pelsdyrnæringen, vil en avvikling av pelsindustrien koste nærmere 2,3 milliarder kroner. – Fantasifulle tall, og ikke et konstruktivt bidrag i debatten, sier jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Rev i bur

Urealistisk krav: Pelsdyrnæringen vil ha 2,3 milliarder for å avvikle. Dette til tross for at analysebyrået Menon Economics har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved pelsavviklingen til 165 millioner kroner. 

Foto: Iselin Linstad Hauge

I følge en ny beregning bestilt av pelsdyrnæringen, vil en avvikling av pelsindustrien koste nærmere 2,3 milliarder kroner. – Fantasifulle tall, og ikke et konstruktivt bidrag i debatten, sier jurist og kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Kleveland viser til at Menon Economics har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved pelsavviklingen til 165 millioner kroner. Dette er milevis fra tallet som næringen selv presenterer på 2,3 milliarder.

Ferieturer og frisørbesøk 

– Det nye tallet fra næringen på 2,3 milliarder er helt urealistisk. For å øke kostnadene ser det ut til å være tatt med fantasifulle beregninger om for eksempel fremtidige ferieturer og frisørbesøk, sier Kleveland.

Analysebyrået Menon sine beregninger viser at en avvikling vil koste betydelig mindre, og utgjøre en beskjeden kostnad for samfunnet. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har i tillegg undersøkt hvordan det har gått med pelsdyroppdretterne som har avviklet. De har konkludert med at det er veldig få av de pelsdyroppdretterne som har lagt ned som nå som går på trygd og stønad. Av oppdrettere som avviklet i perioden 2004-2016 er det over 90 % som nå har en annen inntekt. 

– Vi kan berolige reveoppdrettere med at de vil nok få flere penger å kjøpe feriereiser for i fremtiden, da det faktisk vil lønne seg for dem å avvikle slik næringen er i dag, sier hun. 

Generøs kompensasjon

På bakgrunn av verdiskapningen Menon anslår at pelsnæringen står for, har Dyrevernalliansen beregnet følgende: Ved en avviklingsperiode på seks år vil totalkostnadene for avvikling, kompensasjon og omstilling være på mellom 190 og 440 millioner kroner.

– Vi mener dette er et forslag til en generøs kompensasjon, samtidig er det viktig å vise realisme i den situasjonen næringen nå befinner seg, sier Kleveland.  

Dårlige skinnpriser 

Skinnprisene er nå ekstremt lave på grunn av lav etterspørsel. Med lavere skinnpriser viser beregninger fra Menon at det vil bli lønnsomt for samfunnet å avvikle pelsnæringen. Kopenhagen Fur har nylig vært nødt til å si opp mange medarbeidere på grunn av den lave prisen på minkskinn.

Dyrevernalliansen har stor forståelse for at pelsdyroppdretterne nå ønsker en rask avklaring på hvor mye de kommer til å få i kompensasjon.

– Mange oppdrettere ønsker seg ut allerede nå, og er klare til å starte opp med ny virksomhet. Det bør de få mulighet til. Vi skjønner at oppdretterne er frustrert. Senest på tirsdag ba vi i høringen i Stortingets Næringskomite om 100 millioner kroner allerede i 2019 for å hjelpe oppdretterne over den første kneika.  

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!