Fakta om pelsdyroppdrett

Publisert 20.08.2019

Pelsindustrien i Norge ligner på pelsdyroppdrett i andre land. Pelsdyr som rev og mink avles fram i små nettingbur på pelsfarmer. Stortinget har vedtatt å avvikle norsk pelsdyroppdrett innen 2025.

Pelsdyroppdrett, rødrev i bur.

Pelsindustrien i Norge ligner på pelsdyroppdrett i andre land. Pelsdyr som rev og mink avles fram i små nettingbur på pelsfarmer. Stortinget har vedtatt å avvikle norsk pelsdyroppdrett innen 2025.

Pelsdyrene på norske pelsfarmer er mink og rev. Minken tilhører mårslekten, og ble innført fra Nord-Amerika til Europa for pelsdyroppdrett i 1920-årene.

Mink har jevnlig rømt fra farmene, og deres etterkommere har spredt seg over hele Europa. Minken har delvis svømmehud mellom tærne, og velger alltid å leve i nærheten av vann.

Både rødrev og fjellrev blir brukt i pelsdyroppdrett i Norge. Rødreven kalles ofte korsrev, gullrev eller sølvrev, avhengig av farge. Fjellrev kalles blårev. Både rødrev og fjellrev er svært sosiale. I naturen lever de som regel i familegrupper, men fjellrever lever ofte alene på vinteren. Rever graver huler og ganger og kan ha metervis med innviklede gangsystemer under jorda.

Mink og rev i pelsdyroppdrett

altKlikk her for å laste ned faktaark om pelsdyr som PDFI Norge drettes mink og rev opp for pelsens skyld. Dyrene holdes innesperret i små nettingbur som settes i rekker. Et typisk minkbur er på ca 1/4 kvadratmeter, og inneholder en liten kasse, litt halm og en "leke" som typisk er et plastrør. Der lever det to mink.

Minken har ingen muligheter for å dekke sine artstypiske behov, som å få utløp for jakt- og fødesøkadferd. Noen mink reagerer på dette med abnorm adferd, som å bite på egen kropp eller sirkling rundt og rundt i buret. Mink avlives med CO2-gass.

Et vanlig revebur er på 0,8 kvadratmeter. Om to rever holdes sammen er det krav om 1,2 kvadratmeter. Buret inneholder en liten hylle, samt en kasse når de har valper, i tillegg til en "leke", som typisk er en trepinne.

Reven har ingen muligheter for naturlig adferd eller for å få utløp for sine aktivitetsbehov. Det kan resultere i valpedrap, stereotyp adferd og apati. Sistnevnte forveksles ofte med at reven "hviler". Rev avlives med strøm.

Les mer om pelsdyroppdrett i Norge i faktaarket

 

Kritikk av pelsdyroppdrett

I løpet av de siste ti årene har stadig flere faginstanser og politiske partier tatt standpunkt mot pelsdyroppdrett. Som en følge av dette, har flere land vedtatt forbud mot pelsdyroppdrett eller innført så strenge regler at kommersielt pelsdyroppdrett i praksis ikke lenger er mulig. Også i Norge har Stortinget vedtatt å avvikle pelsdyroppdrett innen 2025. 

altKlikk her for å laste ned faktaark om kritikk av pelsdyroppdrett som PDF

Partier om pelsdyrnæringen:

Arbeiderpartiet, Venstre, SV, MDG og Rødt har programfestet at de vil avvikle pelsdyroppdrett. I regjeringssamarbeidet med Høyre, FrP og KrF har Venstre fått gjennomslag for å avvikle pelsdyroppdrett innen 2025. Som en følge av dette har Stortinget vedtatt forbud mot pelsdyroppdrett med en avviklingsperiode for eksisterende oppdrettere til 2025. 

FrP vil i sitt program tillate pelsdyroppdrett, men avvikle subsidiene til næringen og gjennomgå regelverket. I 2015 fjernet FrPs landbruksminister fôrfraktstøtten til næringen, som utgjorde en betydelig del av subsidiene. FrP har omtalt regjeringens enighet om avvikling av pelsdyroppdrett som et stort tap for dem i forhandlingene.

Høyre har programfestet at pelsdyroppdrett fortsatt skal tillates, med strenge dyrevelferdskrav. I KrFs program vil de bevare næringen, men innføre krav som ivaretar dyrenes behov. De ønsker også mer tilsyn og aktivitetsforbud for oppdrettere som bryter reglene gjentatte ganger.

Senterpartiet vil fortsatt ha pelsdyroppdrett, med strenge dyrevelferdskrav.

I stortingsbehandlingen av forbudet mot pelsdyroppdrett stemte regjeringspartiene, SV, MDG og Rødt for loven. Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot.

Kritikk fra vitenskapelig hold:

Veterinærinstituttet
Den norske veterinærforening
Universitetet i Bergen
Rådet for dyreetikk
Mattilsynet
Klima- og miljødepartementet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
EUs veterinærvitenskapelige komité

Forbud mot pelsdyroppdrett i andre land:

Bosnia-Herzegovina: Forbud mot pelsdyroppdrett.
Danmark: Forbud mot oppdrett av rev.
England og Wales: Forbud mot pelsdyroppdrett.
Makedonia: Forbud mot pelsdyroppdrett.
Nord-Irland: Forbud mot pelsdyroppdrett.
Skottland: Forbud mot pelsdyroppdrett.
Østerrike: Forbud mot pelsdyroppdrett.
Slovenia: Forbud mot pelsdyroppdrett.
Kroatia: Forbud mot pelsdyroppdrett fra 2017.
Serbia: Forbud mot pelsdyroppdrett fra 2019.
Tsjekkia: Forbud mot pelsdyroppdrett fra 2019.
Nederland: Forbud mot reveoppdrett fra 2008. Forbud mot oppdrett av mink fra 2024.
Belgia: Forbud mot pelsdyroppdrett fra 2023.

Strengere regelverk enn i Norge:

Sveits: Har avviklet pelsdyroppdrett på grunn av strengt regelverk.
Sverige: Har avviklet oppdrett av rev etter vedtak om strengere regelverk.
Tyskland: Har innført strengt regelverk som fører til en avvikling av pelsdyroppdrett.

Les mer om kritikk mot pelsdyroppdrett i faktaarket

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!