Er under etterforskning - får utvide driften

Publisert 15.02.2013

- Jan Gjesdal burde få en sperre når han er under etterforskning, sier Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann, Torgeir Trældal til Dyrevernalliansen.

Gjesdals pelsfarm mink

Foto: Per Flåthe/Dagbladet

- Jan Gjesdal burde få en sperre når han er under etterforskning, sier Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann, Torgeir Trældal til Dyrevernalliansen.

Norges største pelsoppdretter er under politietterforskning for brudd på Lov om dyrevelferd og på Arbeidsmiljøloven etter at han ble tatt for vanskjøtsel både av polakker og av mink på farmene sine i Rogaland og i Telemark.

Men i stedet for å få en sperre mens han blir etterforsket av politiet, har Gjesdal fått blanko til å åpnet nok en pelsdyrfarm.

alt
Torgeir Trældal (Frp)

- Han burde miste retten til å drive med dyr, sier Torgeir Trældal (Frp).

- Når man er tatt for dårlig dyrevelferd skal man ikke ha rett til å drive gård.

Kriminelle støtter hverandre

Naboene har observert forholdene med vantro.

Polakkene som bodde på pelsfarmen i Telemark hadde kun tilgang på vann i toalettet. På Nabogården, hos Ottar Tveit, ble det avdekket mink med avgnagde bein som oppdretteren fortsatt lot leve. Heller ikke han er fratatt retten til å drive med dyr.

Men foreløpig har han slaktet alle pelsdyrene for å hente ut gevinsten fra pelssalget.

I stedet for å avle frem flere pelsdyr selv, har han nå leid ut farmen sin – til Jan Gjesdal som altså også er kriminell og ilagt flere tvangsmulkter opp igjennom årene, også i den siste tiden.

Naboene i bygda er i sjokk

Naboene har klaget på Gjesdal i årevis, men uten å bli hørt. Jan Gjesdal er under etterforskning i to politidistrikt. I Midt-Rogaland har han fått utstedt flere tvangsmulkter.

Jan Gjesdal er landets største pelsdyravler. Han har 50.000 mink på farmene sine, og kun 3–8 tilsynsfolk.

Gjesdal har brutt lover og forskrifter flere titalls ganger i den tiden han har drevet med pelsdyr. Han er også tatt for vanskjøtsel av andre dyr.

Selv om Mattilsynet har mulighet til å ilegge aktivitetsnekt, altså retten til å drive med dyr, får oppdretteren fortsette som før.

 - Gjesdal er god for mange millioner. En tvangsmullkt på 40.000 kroner for ham er som en dråpe i havet. Han ler vel godt av myndighetene, sier Dyrevernalliansens Live Kleveland.

Myndighetene burde ha reagert

Torgeir Trældal mener myndighetene burde ha reagert med én gang.

- Det må gå raskere. Her må det reageres umiddelbart.

Han stiller seg uforstående til at ikke Mattilsynet i Rogaland har utstedt aktivitetsnekt, når han der ble tatt for dyremishandling.

Ole Aamodt, distriktssjef i Midt-Rogaland sier til Dyrevernalliansen at de så langt ikke har utstedt aktivitetsnekt til noen pelsdyravler, men at de vurderer en sak nå.

Heller ikke Mattilsynet i Telemark har noen gang utstedt aktivitetsnekt overfor en pelsdyravler. Det bekrefter distriktssjef Sigurd Espeland. Han har ikke problemer med at Gjesdal utvider driften selv om han er under etterforskning i distriktet.

Også Norsk Pelsdyralslag, som skulle holde kontroll med egen næring, støtter Jan Gjesdal og vil gjerne ham ham som medlem.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!