Dyremishandling også på sertifiserte pelsfarmer

Publisert 23.02.2010

Pelsdyroppdrett er uløselig knyttet til dyremishandling. Sertifiseringsordningen til pelsindustrien som skal sikre dyrevelferd hjelper ikke. Siste beviser kommer fra finske pelsfarmer.

Pelsdyr mishandlet på sertifisert pelsfarm

Pelsdyr mishandlet på sertifisert pelsfarm.

Pelsdyroppdrett er uløselig knyttet til dyremishandling. Sertifiseringsordningen til pelsindustrien som skal sikre dyrevelferd hjelper ikke. Siste beviser kommer fra finske pelsfarmer.

Råtnende lik. Avbitte kroppsdeler. Deformerte lemmer. Handikappede pelsdyr. Rev med alvorlige betennelser i åpne sår og øyne. Alvorlige adferdsforstyrrelser. Dette er dokumentert på finske pelsfarmer. Flere av dem er sertifiserte av pelsbransjen.

Pelsfarmer som er sertifiserte (Origin Assured) skal, ifølge pelsbransjen, drive i tråd med nasjonale dyrevernbestemmelser. Det finske pelsdyralslaget markedsfører sertifiserte farmer som spesielt gode på dyrevelferd.

Sertifiseringen løser ikke grunnleggende problemer ved pelsdyroppdrett

Som i resten av verden foregår finsk pelsdyroppdrett ved at ville dyr holdes i små nettingbur. Her har de ingen mulighet for å utøve naturlig adferd.

Genetiske og arvelige sykdommer er et annet problem. Pelsdyrene utsettes for intensiv avl. Øyesykdommen entropion er dokumentert blant blårev. Alvorlig tannkjøttsykdom er observert på rev i bur siden 1940-tallet.

Deformerte lemmer kan være et resultat av det unaturlige miljøet i bur. Dette påpeker en rapport om de finske forholdene. Rapporten viser til at nettinggulvet gjør at revene begynner å tråkke unaturlig.

Norge vil innføre sertifisering etter finsk modell

Norge vil likevel innføre en sertifiseringsordning etter finsk modell. Dette skal løse dyrevelferdsproblemene, i følge Norsk pelsdyralslag. 

Dyrevernalliansen er svært kritisk til påstandene at sertifiseringsordningen vil bedre dyrevelferden.

Hva hjelper en sertifiseringsordning for pelsdyrhold når det er selve oppdrettetsforholdene som er problemet?

Les også: Dyremishandling på sertfiserte, finske pelsfarmer.


Foto: Animal Defenders International.

  Vis kilder Skjul kilder

Animal Defenders International. Bloody harvest. The real cost of fur. A study of the intensive fur industry.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!