Dine penger går til pelsdyroppdrett

Publisert 10.12.2014

I 2014 betalte regjeringen ukritisk ut nesten 40 millioner til pelsdyrbransjen. Dyrevernalliansen krever at disse subsidiene fjernes. 

Pels - hvit rev i bur
Foto: Iselin Linstad Hauge

I 2014 betalte regjeringen ukritisk ut nesten 40 millioner til pelsdyrbransjen. Dyrevernalliansen krever at disse subsidiene fjernes. 

Oppdatering, juni 2015: Seier! I jordbruksavtalen 15. mai 2015 ble Bondelaget og regjeringen enige om å kutte fôrfraktstøtten til pelsdyrnæringen for budsjettåret 2016. Fôrfraktstøtten var på 17,8 millioner kroner i 2015. Les mer om seieren her: http://www.dyrevern.no/politikk_samfunn/politikk/en-seier-for-demokratiet

Norge er et demokratisk samfunn. Vi betaler en stor del av lønnen vår til staten for å hjelpe til med å finansiere velferdssamfunnet. Dette er noe de fleste gjør med glede. Men det finnes støtteordninger som aldri burde blitt gitt.

Nesten 40 millioner av dine og mine skattekroner går med til å finansiere et enormt dyreplageri - å holde over en million rev og mink innesperret i små nettingbur. Dette viser ferske tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Med kun 273 pelsdyrfarmer Norge er dette en betydelig støtte for pelsdyrbransjen.

Støtten fordeler seg over flere forskjellige tiltak. Den største posten, 23,2 millioner, var støtte til produksjon og transport av pelsdyrfôr, fordi dette er dyrere i Norge enn på verdensmarkedet. Resten er fordelt slik:

  • 15,3 millioner er støtte til avløserordning, altså ferie og fritid for pelsdyroppdretterne.
  • 843 000 er fylkesvis investeringsstøtte fra Innovasjon Norge.
  • 25 000 er fylkesvise BU-midler (bygdeutvikling) i form av rentestøttet lån.

De nesten 40 millioner skattekronene er tatt fra et budsjett som er ment å hjelpe matproduserende bønder i distriktene. Men bare fire av ti pelsfarmer produserer litt mat på si. 60 prosent driver regelrett industri, der pels fra rev og mink går direkte til staffasje i motebransjen. Pels er heller ikke nyttig for å skape arbeidsplasser i distriktene: Basert på statens distriktindeks, holdes kun 5 prosent av pelsdyrene i de minst sentrale strøkene (sone 5), mot 51 prosent i de mest sentrale strøkene (sone 1).

altUten subsidiene ville pelsdyroppdrett i Norge raskt bli historie. 

Fremskrittspartiets partiprogram fastslår at statsstøtten til pelsdyroppdrett gradvis må avvikles. Men dette løftet har foreløpig ikke blitt fulgt opp. Regjeringens forslag til statsbudsjett kutter subsidiene til pels med 5,4 millioner fra 2014 til 2015, men kuttet oppveies av tollfritak for råvarer til pelsdyrfôr.

Det er nå på høy tid at Høyre og Frp slutter å tvinge folket til å betale for denne svært omstridte næringen. En opinionsundersøkelse Dyrevernalliansen har gjort viser at 68% av befolkningen er i mot pelsdyroppdrett. Det er på høy tid at løfter blir holdt og folket hørt. Et av Dyrevernalliansens fremste mål er avvikling av pelsdyroppdrett, og vi gir oss ikke.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!