Deltok i pelsnæringens eget bransjetilsyn

Publisert 17.04.2008

Inspektører fra Mattilsynet har deltatt i pelsnæringens eget bransjetilsyn. Etter varsel fra Dyrevernalliansen vil Mattilsynet nå rydde opp.

Rev i nettingbur på pelsfarm.

Rev i bur på pelsfarm.

Foto: Anton Krag

Inspektører fra Mattilsynet har deltatt i pelsnæringens eget bransjetilsyn. Etter varsel fra Dyrevernalliansen vil Mattilsynet nå rydde opp.

Pelsdyralslaget har etablert et eget bransjetilsyn, såkalt "Kvalitetssikring i pelsdyrholdet" (KSP). Tilsynet består av en veterinær og en pelsprodusent, som sammen inspiserer de pelsdyrfarmene som er med i prosjektet.

Flere steder i landet er det veterinærer fra Mattilsynet som har deltatt i bransjetilsynet.

Pelsdyralslaget har tidligere aktivt benyttet resultater fra bransjetilsynet i politisk påvirkningsarbeid, og reklamert med det overfor journalister og andre.

Imidlertid nekter Pelsdyralslaget offentligheten, deriblant Dyrevernalliansen, innsikt i rapportene samt offentliggjort materiale derfra, metodebruk osv. Kilder som har fått tilgang til materialet, har fått streng beskjed om ikke å gi det videre.

Mattilsynet har et ansvar for å inspisere pelsdyrfarmer på vegne av offentligheten. At Mattilsynets inspektører samtidig opptrer på vegne av bransjen, er uryddig og kan skape habilitetskonflikter.

Dyrevernalliansen har derfor tatt opp problemet i et brev til Mattilsynet, og nå blir rutinene skjerpet inn.

I et svarbrev skriver Mattilsynet:

"For Mattilsynet er det uheldig å bli assosiert med husdyrneringenes internkontroll, fordi dette reiser sporsmål ved vår integritet ved gjennomføring av det offentlige tilsynet, og vi vurderer at veterinærer som har deltatt ved KSP-besøk i pelsdyrfarmer er inhabile til å delta som Mattilsynets inspektør i de samme pelsdyrfarmen."

Videre:

"Veterinærer som er involvert i dette arbeidet kan ikke være saksbehandler ved Mattilsynets inspeksjoner i de samme pelsdyrfarmene. Av dette folger også at det ikke er ønskelig at Mattilsynets ressurser benyttes til å gi veterinærer som er ansatt i Mattilsynet anledning til å delta i pelsdyrneringens kvalitetssikringsgrupper".

– Dyrevernalliansen er glad for at Mattilsynet tar saken på alvor, og at denne uheldige praksisen nå blir avviklet, sier juridisk rådgiver Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen mener selvsagt det er viktig at pelsfarmene inspiseres av Mattilsynet, men da som uavhengig fagmyndighet.

  Vis kilder Skjul kilder

- Dyrevernalliansen, Mattilsynets deltagelse i pelsdyrnæringens eget bransjetilsyn, 3. januar 2008.
- Mattilsynet, Mattilsynets deltagelse i pelsdyrnæringens eget bransjetilsyn, 27. mars 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!