Pelsdyroppdrett

Pelsdyrindustrien

Pelsdyroppdrett betyr at pelsdyr som mink og rev holdes i bur for pelsens skyld. Burene hindrer dyrene i å jakte, grave, svømme og bevege seg normalt. Medfødte egenskaper gjør det umulig for dem å trives i bur.

I Norge er det i skrivende stund lovlig med oppdrett av rev og mink, men regjeringen vil avvikle pelsindustrien innen 2025.

Flere land har avviklet pelsdyroppdrett. I land hvor pelsdyroppdrett er tillatt, drives det på lignende måte som i Norge.

Les fakta om pelsdyroppdrett

Dyrevernalliansens arbeid mot pelsdyroppdrett

Dyrevernalliansen arbeider politisk for at avviklingen av pelsdyroppdrett gjennomføres.

Dyrevernalliansen har jobbet for å påvirke politiske partier siden oppstarten i 2001. Vi har blant annet bidratt til at Arbeiderpartiet, Venstre og SV støtter avvikling av pelsdyroppdrett.

I 2018 oppfordret Dyrevernalliansen Venstre til å ta med pelssaken da de skulle i regjeringsforhandlinger. Det gjorde de, og i regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble det fastslått at pelsindustrien skal avvikles innen 2025. Avviklingen vil ikke være fullført før etter neste valg, og det er derfor fortsatt usikkerhetsmomenter knyttet til pelsdyrforbudet. Dyrevernalliansen arbeider nå videre for at avviklingen blir gjennomført som planlagt. 

Som en konsekvens av vårt arbeid har statsstøtten til pelsdyroppdrett blitt kraftig redusert. Dyrevernalliansen påvirket flere partier, blant annet Fremskrittspartiet, til å gå inn for å fjerne statsstøtten til pels. Dette førte til at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) i 2015 fjernet hele fôrfrakttilskuddet på nesten 18 millioner kroner.

Dyrevernalliansen bidro til at pelsindustrien i 2003 fikk en frist på ti år til å bedre dyrevelferden. Denne fristen er nå utløpt.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!