Angora og kaninpels innebærer dyreplageri

Publisert 01.06.2014

Pels og angoraull fra kanin selges i mange norske butikker, typisk i form av strikkeplagg eller pelspynt. Produktene kommer som oftest fra dyr som har levd i små nettingbur under svært kritikkverdige forhold.

Kanin i pelsdyroppdrett er dyremishandling.
Foto: CIWF

Pels og angoraull fra kanin selges i mange norske butikker, typisk i form av strikkeplagg eller pelspynt. Produktene kommer som oftest fra dyr som har levd i små nettingbur under svært kritikkverdige forhold.

Kaninoppdrett øker internasjonalt

I mange norske butikker selges kaninpels og angora av ukjent opprinnelse. Slik pels og ull er ofte fremstilt under svært kritikkverdige forhold i for eksempel Øst-Europa eller Kina.[1]

Kaninpels er den raskest ekspanderende pelsproduksjonen i verden, og er intensiv industri. Akkurat som pelsdyr som rev og mink, blir kaninene holdt innesperret i små nettingbur. 

Det finnes nå en egen sertifisering av angora, kalt Caregora. Ifølge Caregora's hjemmeside sikrer retningslinjene at angoraproduksjonen foregår "in total respect for both customers and animals". Retningslinjene tillater imidlertid at kaninene holdes i små bur, gjerne enkeltvis.[2]

Les mer i faktaarket vårt om kaninoppdrett.

Angoraproduksjon også i Norge

Kaninoppdrett primært for pelsens skyld er forbudt i Norge, etter press fra Dyrevernalliansen. Oppdrett av angorakaniner og kjøttkaniner er imidlertid fortsatt tillatt. Vanligvis stalles kaninene opp i små, stimulifattige nettingbur. 

Til tross for at om lag 3.000 kaniner holdes av kommersielle hensyn i Norge, finnes det ikke noe eget norsk regelverk spesielt for kaninavl. Dyrene er derfor prisgitt generelle regler og anbefalinger som ikke garanterer at deres artsspesifikke behov blir dekket.

Det er gjort lite for å dokumentere levekårene til norske oppdrettskaniner, men dersom anbefalingene gitt av norske organisasjoner for kaninavl blir fulgt, er kaninens velferd å regne som utilfredsstillende.

Angoraproduksjon internasjonalt er sterkt kritisert.

Kaniner for pelsens og ullens skyld

Pelshandlere hevder ofte at pels fra kanin bare er et biprodukt fra kjøttproduksjonen, men dette er gjerne feil. Uansett er vanlig kaninoppdrett dyremishandling: EUs vitenskapelige komité fraråder denne typen kaninhold.[3]

Kaninene som brukes til pelsproduksjon eller produksjon av angoraull er av spesielle raser, som er avlet frem til å få spesielt tykk eller lang pels. Moten krever forskjellige fargevarianter og pelstyper, og det avles derfor kaniner som passer moteskapernes ønsker.

  Vis kilder Skjul kilder

[1] CAFT, The reality of commercial rabbit farming in Europe, Report, URL: rabbitfur.org, 2006.

[2] Caregora, "Caregora– the first quality selected, certified angora fibre", URL: angora-rabbits.de/english/caregora/, visited June 2014.

[3] European Food Safety Authority – AHAW Panel, The Impact of the current housing and husbandry systems on the health and welfare of farmed domestic rabbits, Report, Annex to the EFSA Journal 267, 2005. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!