Pelsdyrene er ikke tamme

Publisert 10.11.2012

Bare et mindretall av norske pelsdyr er tamme, konkluderer en fersk rapport fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Tamhet har vært et krav fra Stortinget for at næringen skal få fortsette.

Rev pelsfarm 2012 Foto Iselin Linstad Hauge 3

Bare et mindretall av norske pelsdyr er tamme, konkluderer en fersk rapport fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Tamhet har vært et krav fra Stortinget for at næringen skal få fortsette.

I 2003 gikk Stortinget inn for at pelsdyrnæringen skulle få ti år på seg til å avle pelsdyrene tammere og mindre fryktsomme.

Nå viser viser ferske tall fra Universitetet for miljø- og biovitenskap at pelsnæringen ikke har nådd målet.

En vitenskapelig rapport viser at:

- Bare 37 % av minken besto en tamhetstest.

- Bare 40 % av reven besto en tamhetstest.

Når disse resultatene sammenlignes med Pelsdyralslagets egen kartlegging fra 2004, tyder det på at andelen tillitsfulle rever har økt svakt, mens andelen tillitsfulle mink har blitt dramatisk redusert.

I 2004 kategoriserte nemlig Pelsdyralslaget hele 80 % av minken som tillitsfull i 2004, mot kun 37 % nå i 2012.

At norske pelsdyroppdrettere ikke har klart å sikre tamme pelsdyr innen tiårsfristen, viser at næringen ikke makter å ta dyrevelferd på alvor.

– Nå har næringen fått nok sjanser. Rapporten viser at driftsformen er uforenelig med å sikre tamme pelsdyr, fastslår husdyrfaglig rådgiver Marianne Kulø i Dyrevernalliansen.

  Vis kilder Skjul kilder

Hovland, A. L. og Rød, A. S. (UMB), Lynnekartlegging av norske pelsdyr 2011: resultater fra gjennomføring av fôrtesten på rev og pinnetesten på mink, Rapport til Norges Pelsdyralslag, ferdigstilt 29. juni 2012.

Over 60 prosent av norske pelsdyr er ville, og besto ikke tamhetstesten fra Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!