Pelsdyroppdrett

Pelsdyrindustrien

Pelsdyroppdrett betyr at pelsdyr som mink og rev holdes i bur for pelsens skyld. Burene hindrer dyrene i å jakte, grave, svømme og bevege seg normalt.

I Norge er det lovlig med oppdrett av rev og mink. Medfødte egenskaper gjør det umulig for dem å trives i bur.

Flere land har avviklet pelsdyroppdrett. I land hvor pelsdyroppdrett er tillatt, drives det på lignende måte som i Norge.

Les fakta om pelsdyroppdrett

Dyrevernalliansens arbeid mot pelsdyroppdrett

Dyrevernalliansen arbeider politisk for en avvikling av pelsdyroppdrett.

Som en konsekvens av vårt arbeid har statsstøtten til pelsdyroppdrett blitt kraftig redusert. Dyrevernalliansen påvirket flere partier, blant annet Fremskrittspartiet, til å gå inn for å fjerne statsstøtten til pels. Dette førte til at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) i 2015 fjernet hele fôrfrakttilskuddet på nesten 18 millioner kroner

Dyrevernalliansen bidro til at pelsindustrien i 2003 fikk en frist på ti år til å bedre dyrevelferden. Denne fristen er nå utløpt.

I 2014 kom et regjeringsoppnevnt utvalg med sin vurdering av pelsdyroppdrett, i form av en NOU. Utvalget vurderte kun to muligheter: Umiddelbart forbud, eller næringsmessig utvikling av pelsindustrien. Flertallet gikk inn for videreutvikling, men mindretallet stemte for forbud. I skrivende stund er NOUen under behandling i Landbruks- og matdepartementet.

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!