Endelig avgjørelse om kompensasjon lagt frem

Publisert 29.05.2019

Det blir ingen utsettelse i avviklingen av pelsdyroppdrett i Norge. Onsdag 29. mai ble den endelige planen for kompensasjon til pelsdyroppdrettere presentert av regjeringspartiene. Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland er lettet over at regjeringen nå sørger for at omstillingen kan begynne.

Pelsdyr

Pelsdyroppdrett er om få år historie i Norge. I dag ble den endelige planen for kompensasjon for pelsdyroppdretterne lagt frem. 

Foto: Adobestock

Det blir ingen utsettelse i avviklingen av pelsdyroppdrett i Norge. Onsdag 29. mai ble den endelige planen for kompensasjon til pelsdyroppdrettere presentert av regjeringspartiene. Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland er lettet over at regjeringen nå sørger for at omstillingen kan begynne.

Det var ingen selvfølge at dette skulle skje når det nå gjorde. Arbeiderpartiet har varslet at de sammen med Senterpartiet ønsket å sende saken tilbake til departementet slik at avviklingen i praksis ble utsatt. Det får de ikke flertall for.

Roser regjeringen for handlekraft

Kleveland, som var tilstede under pressekonferansen da planen for kompensasjon ble presentert, roser regjeringen for håndteringen av pelssaken.

– Regjeringen viser handlekraft i denne saken, når de nå sørger for at oppdretterne kan begynne omstillingen. Dette er vi og dyrevenner i hele Norge veldig takknemlige for.

Debatten om kompensasjonsordningen for pelsdyroppdretterne har gått høyt den siste tiden.

– Dyrevernalliansen er opptatt av at både dyr og oppdrettere blir ivaretatt under avviklingen. Vi er enige i at oppdretterne bør få støtte til avvikling og omstilling selv om de ikke har krav på det. Samtidig er man nødt til å forholde seg edruelig til sluttsummen. Det synes vi regjeringen nå gjør, sier Kleveland.

Endringer i kompensasjonsordningen

Regjeringen gjør på bakgrunn av alle tilbakemeldinger mindre endringer i kompensasjonsordningen for å enda bedre imøtekomme kravet fra pelsdyroppdretterne:

  • Det vil bli en individuell vurdering av gjelden som pelsdyroppdretterne har.
  • Kompensasjon for lavere pensjon til de som er 62 år eller eldre i 2025, og velger å førtidspensjonere seg etter avviklingen.
  • 510 millioner er ikke absolutt ramme.
  • Det vil bli en økning i støtte til rivning av byggverk.

På tross av endringer og forsøk på trenering, vil nå avviklingen av pelsdyroppdrett i Norge gå sin planlagte gang. Innen 1. februar 2025 skal alle pelsdyrfarmer i Norge være nedlagt, og Norge vil da føye seg inn i en lang rekke land som har gjort pelsdyrindustrien forbudt. 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!