Hvem er vi?

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Som organisasjon er Dyrevernalliansen spesialisert på faglig utredning, myndighetskontakt og dialog med næringslivet. Vår første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer vi ikke å hindre lidelsen, arbeider vi for å begrense den med alle lovlige midler.

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Som organisasjon er Dyrevernalliansen spesialisert på faglig utredning, myndighetskontakt og dialog med næringslivet. Vår første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer vi ikke å hindre lidelsen, arbeider vi for å begrense den med alle lovlige midler.

Kontakt oss

Sentralbordet: 22 20 16 50
Epost: kontor[at]dyrevern.no
Brenneriveien 7, 0182 Oslo

Kontaktinfo kun for presse og folkevalgte:

Live Kleveland (kommunikasjonsleder): mob. 906 85 738live[at]dyrevern.no

Kaja Efskind (kommunikasjonsrådgiver): mob. 986 13 340, kaja[at]dyrevern.no 

Organisasjonen Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen ble grunnlagt i 2001 og er en nasjonal organisasjon for dyrevern i Norge. Dyrevernalliansen støttes av 10.000 faddere, medlemmer og fastgivere. I tillegg samler vi rundt 400.000 følgere på sosiale medier. Vi er 16 fagansatte som arbeider heltid for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Arbeidet drives fra vårt kontor i Oslo. Styret er Dyrevernalliansens øverste organ. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og livssynsnøytral.

Dyrevernalliansen respekterer våre brukere og givere og forholder oss til Datatilsynets retningslinjer. Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi samler inn og behandler opplysninger om besøkende på våre nettsider.

Driftsinntektene til Dyrevernalliansen var i 2018 på 14,5 millioner kroner. Mesteparten av inntektene kommer fra faste givere og sponsorer fra næringslivet. Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og mottar støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Dyrevernalliansen blir revidert av statsautorisert revisor, og rapporterer hvert år til både Lotteri- og stiftelsestilsynet og Landbruks- og matdepartementet. 

Hvorfor hjelpe dyr?

Ingen dyr fortjener å lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk

Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse. For eksempel arbeider Dyrevernalliansen for at den planlagte avviklingen av pelsdyroppdrettet gjennomføres, og for at dyrene i landbruket skal sikres god velferd. 

Hvordan vi oppnår endringer

For at Dyrevernalliansen skal arbeide med et tema, må det finnes reelle muligheter for å stoppe dyremishandlingen eller hjelpe dyrene til et bedre liv. Våre fagmedarbeidere setter konkrete mål og delmål, og arbeidet pågår ofte over flere år.

Vi arbeider i hovedsak gjennom påvirkning av myndigheter og næringsliv. Ved å gå direkte inn og samarbeide med næringslivet får vi gjennomslag for store endringer for svært mange individer. Dette er en effektiv måte å hjelpe mange dyr på. I tillegg driver vi holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon.  

Dyrevernalliansen legger vekt på solid faglig forankring. Organisasjonen er løsningsorientert og velger alltid samarbeid fremfor konfrontasjon så sant mulig. 

Dyrevernalliansen er høringsinstans for Mattilsynet og flere departementer. 

Vi samarbeider internasjonalt blant annet gjennom Eurogroup for Animals, som er den ledende lobbyorganisasjonen for dyrevern i EU. 

Dyrevernalliansen er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Vi ser dette som nødvendige forutsetninger for bedre dyrevelferd internasjonalt. Her kan du lese våre retningslinjer for etisk handel.

Hva vi ikke gjør

Dyrevernalliansen er ikke aksjonsorientert. Vi omplasserer ikke dyr, og tar ikke dyr i pleie. Vi arrangerer ikke demonstrasjoner og fakkeltog, og har ingen tilbud til frivillige. Andre norske dyrevernorganisasjoner arbeider allerede med dette. Vi ønsker at dyrevernorganisasjonene skal utfylle hverandre og gjøre en best mulig jobb totalt. 

Dyrevernalliansen tar sterkt avstand fra vold, som er uforenlig med vårt arbeid i demokratiske fora. 

Hvilke endringer vi skaper

Dyrevernalliansens medlemmer, faddere og givere er de som skaper endringene. Uten hjelpen fra enkeltpersoner stopper arbeidet for dyrene. Sammen med våre støttespillere har vi blant annet forandret norsk dyrevelferdslov, stoppet Norges mest smertefulle dyreforsøk, fjernet statsstøtten til pels og bidratt til at Arbeiderpartiet, Venstre og SV støtter avvikling av pelsdyroppdrett. I 2018 oppfordret Dyrevernalliansen Venstre til å ta med pelssaken da de skulle i regjeringsforhandlinger. Det gjorde de, og i regjeringserklæringen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble det fastslått at pelsindustrien skal avvikles innen 2025. Dyrevernalliansen arbeider nå videre for at avviklingen blir gjennomført som planlagt. 

Les også: Det nytter! Dyrevernalliansens resultater

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.