Våre resultater

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest. Vi tror på dialog, utholdenhet og realistiske mål. Takket være våre faddere og givere kan vi gjennomføre prosjekter som hjelper tusenvis av dyr.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest. Vi tror på dialog, utholdenhet og realistiske mål. Takket være våre faddere og givere kan vi gjennomføre prosjekter som hjelper tusenvis av dyr.

Dyrepoliti og pelsdyroppdrett inn i politikken

altSiden Dyrevernalliansen ble startet i 2001, er mange saker vunnet for dyrene gjennom politisk arbeid. Her er finansminister Siv Jensen sammen med Dyrevernalliansens kommunikasjonsleder Live Kleveland under lanseringen av dyrepolitiet i Sør-Trøndelag.Da Dyrevernalliansen ble startet i 2001, var dyrevern et helt ukjent tema i norsk politikk. Pelsdyroppdrett og dyrepoliti er blant hjertesakene til våre givere og faddere. Vi har hjulpet flere partier med å utvikle en aktiv dyrevernpolitikk. Noen eksempler:

 • Oppfordret Venstre til å ta med pelssaken i regjeringsforhandlingene, hvor de fikk Høyre og Fremskrittspartiet til å gå med på å jobbe for styrt avvikling av pelsdyroppdrett innen 2025.
 • Bidratt til at Arbeiderpartiet, Venstre og SV støtter avvikling av pelsdyroppdrett. 
 • Bidratt til at flere partier har programfestet dyrepoliti, og til at regjeringen nå går inn for å innføre dyrepoliti i hele landet.
 • Hjulpet Fremskrittspartiet med å utrede hvordan dyrepoliti kan innføres i Norge, noe som nå er gjort i flere av landets politidistrikter.
 • Var med på å få regjeringen Solberg til å fjerne størsteparten av statsstøtten til pelsdyrnæringen.
 • Fått med Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet på forslag om å utrede hvordan bønder kan belønnes for bedre dyrevelferd.

Næringslivet tar hensyn til dyrevelferd
altKommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen, tidl. sjef for miljø og ansvarlige innkjøp i REMA 1000, Havva Kara, og fagleder Marianne Kulø i Dyrevernalliansen. REMA 1000 sluttet å selge egg fra burhøns etter bistand fra Dyrevernalliansen. Foto: REMA 1000

I 2003 begynte Dyrevernalliansen for alvor å samarbeide med næringslivet. Her har vi fått god hjelp fra våre mange givere og følgere på sosiale medier, som presser på som forbrukere. 

I dag har over 600 selskaper i Norge tatt dyreetiske hensyn. Våre kampanjer omfatter nå klær, kosmetikk og mat. Noen eksempler:

 • Rema 1000, Kiwi, Meny, Joker og Spar har sluttet å selge egg fra burhøner.
 • Choice hoteller, Thon hoteller, Meny og Big Horn Steak House har sluttet å selge gåselever (foie gras).
 • Vanlige kosmetikkmerker som Änglamark (Coop), Soft Style (Rema 1000) og H&M har undertegnet på å aldri bruke dyreforsøk.
 • Varners, Vivikes, Kappahl og Cubus selger ikke ekte pels.

Les også: Dyrevelferd i næringslivet 

Stort engasjement i befolkningen

Mange dyr blir hverken sett eller hørt av andre mennesker enn eieren. Kyllinger, pelsdyr og forsøksdyr er eksempler på store dyregrupper som holdes innesperret hele livet.

Dyrevernalliansen bringer kunnskap om dyrene ut i samfunnet. Samtidig synliggjør vi engasjementet blant publikum for myndigheter og næringsliv. Slik bidrar du som følger oss på sosiale medier til store endringer.

Sammen er vi nå over 400.000 følgere på sosiale medier, og 10.000 faddere og medlemmer.

Mot avvikling av pelsdyroppdrett
altKommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind på besøk på en pelsfarm. Foto: Iselin Linstad Hauge.

Dyrevernalliansen arbeider for en styrt avvikling av pelsdyroppdrett, og er svært glad for regjeringens beslutning om at næringen skal avvikles innen 2025. I 2015 ble fôrfraktsstøtten på 40 millioner kroner i året fjernet. Dette utgjør omtrent halvparten av all statsstøtte til norsk pelsindustri. Beslutningen oppfylte Fremskrittspartiets programvedtak, som vi bidro til. 

Les også: Den politiske historien om pels

Tidligere ble levende mink og rev hvert år transportert til såkalte "livdyrutstillinger". Med klype rundt snuten ble de livredde dyrene befølt og vurdert for pelskvalitet. Dyrevernalliansen har bidratt til forbud mot livdyrutstillinger for pelsdyr.

Det mest smertefulle dyreforsøket er stoppet

Dyrevernalliansen har stoppet flere dyreforsøk. Vi prioriterer dyreforsøk som er smertefulle, omfatter mange dyr og gjentas jevnlig.

Det aller mest smertefulle dyreforsøket har vi klart å avvikle for alltid, og flere andre er i all hovedsak erstattet av annen metodikk.

 • Testing av gifter fra skjell i magen på mus (kramper, blødning fra kroppsåpninger) – forbudt etter klage fra Dyrevernalliansen og samarbeid med forskere. Erstattet av datamodell.
 • Serumproduksjon i magen på kaniner (sterke smerter) – erstattes av produksjon i reagensglass, etter klage fra Dyrevernalliansen.
 • Brannskader (forbrenning av hud og slimhinne) – erstattes av kunstig hud, delfinansiert av Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen mener det er viktig å erstatte dyreforsøk med metoder som er både vitenskapelig og etisk akseptable. Der vi ikke klarer å stoppe dyreforsøkene, arbeider vi for å redusere antall forsøksdyr og lindre lidelsene. Derfor har vi bidratt til å opprette Norecopa, som er et nasjonalt kompetansesenter for alternativer til dyreforsøk.

Bedre dyrevelferd i landbruket

altVeterinær og vitenskapelig rådgiver Julie Grell på besøk i et kyllinghus. Foto: Susanna Lybæk.
Bedre dyrevelferd i landbruket starter ofte med krav fra butikkene. Gjennom dialog med dagligvare- og klesindustri har vi hjulpet landbruksdyr både i Norge og utlandet. I alt dette arbeidet er støtte fra våre mange givere og følgere av stor betydning. Noen eksempler: 

 • Høner: Blant dagligvarebutikkene i Norge er nå bare Coop som fortsatt selger egg fra burhøner.
 • Sauer: Over 50 kleskjeder og -merker har sluttet å selge ull fra mulestede sauer (ull fra utenlandske sauer som har fått skåret vekk deler av baken uten bedøvelse). 

Dyrevernalliansen arbeider også politisk for å hjelpe landbruksdyrene. Det tar ofte lang tid å nå frem, men takket være trofaste faddere og givere har vi lyktes i flere saker. Eksempler: 

 • Griser: Forbud mot å kastrere grisunger uten bedøvelse (frem til 2002 fikk over 700.000 grisunger hvert år skåret ut testiklene uten bedøvelse).
 • Kuer, griser, høner, kyllinger og sauer: Påbud om brannvarsler i alle husdyrbygg med et visst antall dyr.

Strengere dyrevelferdslov 

altDyrevernalliansen har fått gjennomslag for at personer som reiser fra dyrene sine, skal kunne straffes.Dyrevernalliansen sikret flertall i Stortinget for å lovfeste at dyr har en egenverdi, uavhengig av nytteverdien for mennesker. Vi har også tatt initiativet til flere andre bestemmelser i dyrevelferdsloven. Noen eksempler:

 • Forbud mot å utøve vold mot dyr. Både fysisk og psykisk vold er omfattet.
 • Forbud mot seksuelt misbruk av dyr. 
 • Forbud mot å etterlate dyr hjelpeløse, for eksempel reise fra katten uten tilsyn.
 • 16-årsgrense for å ha selvstendig ansvar for dyr.
 • Rett for helsepersonell til å bryte taushetsplikten for å varsle om dyremishandling. 
 • Forbud mot å drepe dyr for underholdning.
 • Forenkling av reglene om aktivitetsnekt, slik at dyr kan reddes fra mishandleren raskere enn før.

Dyrevern er blitt pensum i skolen

altDyrevernalliansen fikk dyrevern inn i pensum for fjerde klasse.Alle norske barn skal lære om dyrevelferd, senest i fjerde klasse. Kravet kom på initiativ fra Dyrevernalliansen.

Sammen skaper vi en bedre verden for dyr:

 • Pelsdyrnæringen skal avvikles innen 2025.
 • Dyrepoliti skal opprettes over hele landet.
 • De mest smertefulle dyreforsøkene er avviklet.
 • Dyr har fått egenverdi i dyrevelferdsloven.
 • Dyrevern er blitt pensum i skolen.