Hva betyr det å være fadder?

Publisert 13.06.2016

Når du er fadder, gir du et valgfritt beløp i måneden. Dette gir hjelp til dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk gjennom Dyrevernalliansen sitt arbeid.

Er det bindingstid på fadderskapet?

Publisert 13.06.2016

Som fadder utgjør du en forskjell for dyrene du hjelper. Du kan være fadder så lenge du vil. Det er ingen bindingstid, og du er fadder helt til du selv sier opp.

Har du spørsmål rundt dette? Ring oss gjerne på tlf. 22 20 16 50.

Kan jeg få skattefradrag for gavene mine?

Publisert 13.06.2016

Ja, du kan få skattefradrag på alle gaver gitt til Dyrevernalliansen. Fradraget er på 22 % av det samlede bidraget ditt fra kr 500 – kr 40.000 (50.000 i 2019).

For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.

Ta gjerne kontakt på epost eller tlf. 22 20 16 50 for å oppgi dette. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte så du trenger bare oppgi det én gang. Du kan også trygt oppgi informasjonen gjennom www.dyrevern.no/fnr

Hvordan brukes pengene?

Publisert 13.06.2016

Pengene du betaler inn hver måned brukes til beste for dyrene og vi er dyrenes talerør ut til politikere, næringsliv og forbrukere. Det er ingen dyr i Dyrevernalliansens arbeid som får direkte pengestøtte, men alle dyrene drar nytte av arbeidet når politikere, næringsliv og forbrukere velger å ta avgjørelser etter påvirkning eller samarbeid med Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, blir regnskapsrevidert av statsautorisert revisor, og rapporterer hvert år til både Stiftelsestilsynet og Landbruks- og matdepartementet.

Du skal være trygg på at vi tar vår oppgave med å forvalte dine penger til beste for de dyrene som trenger det aller mest på en god måte. Dette er våre nøkkeltall:

  • 62 % av arbeidsressursene i Dyrevernalliansen går direkte til dyrene.
  • 25 % går til å skape nye inntekter.
  • 13 % går til administrasjon.

Hvilke typer betalingsmåter kan jeg velge?

Publisert 13.06.2016

Din månedlige gave betales med AvtaleGiro, som er et direkte trekk fra din konto hver måned.

Betaler du med AvtaleGiro, bidrar du til at flere dyr får glede av dine gaver. Det er det rimeligste for både Dyrevernalliansen og deg.

Alternativer for å opprette AvtaleGiro:

  • - Signer elektronisk her: www.dyrevern.no/fadder
  • - Gjør det direkte i din nettbank eller kontakt banken din.
  • - Du kan også få tilsendt et skjema fra oss som du må fylle ut og returnere så ordner vi resten.


Kontakt oss da gjerne på epost eller ring oss på tlf. 22 20 16 50.

Hvorfor inngår Dyrevernalliansen kompromisser på vegne av dyr?

Publisert 20.07.2017

Ingen dyr fortjener å lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse.

Dyrevernalliansen er opptatt av konkrete forbedringer for dyrene, her og nå. Vi forsøker å hjelpe dem med alle lovlige midler. Første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer vi ikke å hindre lidelsen, arbeider vi for å begrense den. 

Eksempler:

- Vi arbeider for å avvikle smertefulle dyreforsøk. Hvis vi ikke klarer å hindre et forsøk, arbeider vi for å redusere antall dyr og lindre lidelsene.

- Vi arbeider for redusert kjøttkonsum. Fordi det likevel eksisterer dyr i industrilandbruket, arbeider vi for å bedre dyrevelferden gjennom tiltak som økt plass, utemuligheter og mindre intensiv avl.

Les også: Vi fremmer realistiske løsninger

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!