Hvilken type hjelp får dyrene?

Publisert 13.06.2016

Ingen dyr skal lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Derfor har vi fokus på konkrete resultater for dyrene, basert på fagkunnskap. Vi tror på dialog, utholdenhet og realistiske mål.

Dyrene får hjelp ved at du støtter arbeidet for å:

 • - hjelpe politiske partier å utvikle en aktiv dyrevernpolitikk.
 • - bidra til at flere næringslivsaktører tar etiske valg, som for eksempel å slutte å selge egg fra burhøner.
 • - gjennom prosjektet ”Bedre dyrevelferd” fremheve bønder som går foran og velger å satse på bedre dyrevelferd. Slik viser vi for myndigheter og næringer at bedre dyrevelferd er mulig å kombinere med kommersiell drift.
 • - sørge for at den planlagte avviklingen av pelsdyroppdrett i Norge gjennomføres. Vi arbeider også for et pelsfritt motebilde.
 • - påvirke politiske vedtak. Våre utredninger og fagnotater blir benyttet av politiske partier, Stortinget, departementer, medier og organisasjoner.
 • - arbeide for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable.
 • - arbeide for et slagkraftig dyrepoliti som har de nødvendige ressursene, styrke dyrs rettsvern og arbeide for strengere straffer for dyremishandling.


Alt dette bidrar til at dyrene opplever en hverdag av trygghet og beskyttelse.

Hva betyr det å være fadder?

Publisert 13.06.2016

Når du er fadder, gir du et valgfritt beløp i måneden. Dette gir hjelp til dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk gjennom Dyrevernalliansen sitt arbeid.

Er det bindingstid på fadderskapet?

Publisert 13.06.2016

Som fadder utgjør du en forskjell for dyrene du hjelper. Du kan være fadder så lenge du vil. Det er ingen bindingstid, og du er fadder helt til du selv sier opp.

Har du spørsmål rundt dette? Ring oss gjerne på tlf. 22 20 16 50.

Hvordan brukes pengene?

Publisert 13.06.2016

Pengene du betaler inn hver måned brukes til beste for dyrene og vi er dyrenes talerør ut til politikere, næringsliv og forbrukere. Det er ingen dyr i Dyrevernalliansens arbeid som får direkte pengestøtte, men alle dyrene drar nytte av arbeidet når politikere, næringsliv og forbrukere velger å ta avgjørelser etter påvirkning eller samarbeid med Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, blir regnskapsrevidert av statsautorisert revisor, og rapporterer hvert år til både Stiftelsestilsynet og Landbruks- og matdepartementet.

Du skal være trygg på at vi tar vår oppgave med å forvalte dine penger til beste for de dyrene som trenger det aller mest på en god måte. Dette er våre nøkkeltall:

 • 62 % av arbeidsressursene i Dyrevernalliansen går direkte til dyrene.
 • 25 % går til å skape nye inntekter.
 • 13 % går til administrasjon.

Hvilke typer betalingsmåter kan jeg velge?

Publisert 13.06.2016

Din månedlige gave betales med AvtaleGiro, som er et direkte trekk fra din konto hver måned.

Betaler du med AvtaleGiro, bidrar du til at flere dyr får glede av dine gaver. Det er det rimeligste for både Dyrevernalliansen og deg.

Alternativer for å opprette AvtaleGiro:

 • - Signer elektronisk her: www.dyrevern.no/fadder
 • - Gjør det direkte i din nettbank eller kontakt banken din.
 • - Du kan også få tilsendt et skjema fra oss som du må fylle ut og returnere så ordner vi resten.


Kontakt oss da gjerne på epost eller ring oss på tlf. 22 20 16 50.

Hvorfor inngår Dyrevernalliansen kompromisser på vegne av dyr?

Publisert 20.07.2017

Ingen dyr fortjener å lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse.

Dyrevernalliansen er opptatt av konkrete forbedringer for dyrene, her og nå. Vi forsøker å hjelpe dem med alle lovlige midler. Første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer vi ikke å hindre lidelsen, arbeider vi for å begrense den. 

Eksempler:

- Vi arbeider for å avvikle smertefulle dyreforsøk. Hvis vi ikke klarer å hindre et forsøk, arbeider vi for å redusere antall dyr og lindre lidelsene.

- Vi arbeider for redusert kjøttkonsum. Fordi det likevel eksisterer dyr i industrilandbruket, arbeider vi for å bedre dyrevelferden gjennom tiltak som økt plass, utemuligheter og mindre intensiv avl.

Les også: Vi fremmer realistiske løsninger

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!