En person påstår at han/hun ble angrepet av hunden min, hva gjør jeg?

Publisert 27.07.2010

Prøv å bli enig med personen om at han/hun ikke skal politianmelde angrepet. Tilby heller en kompensasjon for ulempen.

Hvis saken blir politianmeldt, risikerer du at politiet henter hunden hjemme hos deg, setter den i kennel og avliver den. Dette kan skje fort. Hvis du kan opplyse politiet om at hunden allerede er sendt ut av landet eller avlivet, blir saken normalt henlagt. Vi tilrår selvsagt ikke at hunden avlives, men kontakt veterinær for forberedelse til utsendelse, og undersøk kenneler i Sverige eller andre naboland.

Er hunden din blitt hentet av politiet, kan du redde livet dens ved å påklage vedtak om avlivning, innen fristen som blir gitt. Taper du, kan du gå til sak for å få hunden frigitt.

Søk hjelp fra advokat!

Les mer i hundeloven.

Borettslaget mitt nekter meg å ha dyr, hva gjør jeg?

Publisert 27.07.2010

Du har rett til å ha dyr, så sant det ikke er til ulempe for de andre i borettslaget, og du har gode grunner for dyreholdet.

Dyr som bare er inne og på verandaen, som innekatt og kaniner, kan du fritt holde. Det samme gjelder små hunder som bæres ut, og ikke luftes på borettslagets eiendom.

Gjelder det større hunder bør du vise til gode grunner, som psykososiale forhold. Med attest fra lege eller psykolog på at dyret er svært viktig for deg, stiller du sterkt. Du styrker også din sak ved å vise hensyn, for eksempel holde hunden i bånd ned trappa, ta opp avføring, og lære den å ikke bjeffe høyt innendørs.

Du bør svare borettslaget skriftlig, og vise til lov om burettslag § 5-11 nr. 4. Borettslaget må kunne vise til ulemper av et visst omfang. At dyret blir sett på vei inn og ut, at naboer en gang i blant hører bjeffing, eller at en allergiker bor et annet sted i huset, er ikke tilstrekkelig.

Trenger du hjelp, bør du søke advokat.

Jeg vil politianmelde dyremishandling. Hvordan gjør jeg det?

Publisert 22.07.2010

Brudd på dyrevelferdsloven bør meldes til Mattilsynet, men alvorlige saker bør i tillegg politianmeldes. Politianmeldelsen bør du levere skriftlig, enten per post eller ved oppmøte på politistasjonen.

Det er tilstrekkelig å beskrive hva som har skjedd, og oppgi hvem du er. Sjansen for at saken skal bli prioritert, øker likevel veldig hvis du:

- Forklarer hvilke bestemmelser som er brutt. Se i dyrevelferdsloven med forskrifter.
- Oppgir navn og adresse på dem du politianmelder.
- Legger ved bevis, for eksempel film eller foto.
- Oppgir navn og adresse til andre vitner.

Jeg har sett kritikkverdig bruk av dyr i media. Hva kan jeg gjøre?

Publisert 22.07.2010

Hvis media selv har bidratt til kritikkverdig bruk av dyr, bør du sende en protest til dem.

Hvis du har sett eller lest om noe i media som kvalifiserer til anmeldelse, bør du politianmelde de eller den du mener er skyldig.

Desverre er det vanskelig å gjøre noe med hendelser som har skjedd i utlandet. Det er derfor Dyrevernalliansen samarbeider internasjonalt for å få slutt på dyremishandling i alle land. Å støtte arbeidet mot dyremishandling er ofte det mest effektive man kan gjøre.

Jeg har sett dyremishandling på jobben min. Hva gjør jeg?

Publisert 22.07.2010

Du har rett til å varsle Mattilsynet eller politiet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din. Det er forbudt for arbeidsgiveren din å gi deg problemer fordi du varslet. Du kan velge å være anonym, men saken blir lettere prioritert hvis du oppgir navn.

Les mer om varsling i arbeidsmiljøloven.

Er du hjemmehjelp, lege, eller jobber på psykiatrisk sykehus? Hvis du jobber i helsesektoren har du rett til å bryte taushetsplikten for å melde fra til Mattilsynet eller politiet om dyremishandling.

Les mer om varslingsrett for helsearbeidere i helsepersonelloven § 23 nr. 5.

Kontakt gjerne Dyrevernalliansen for råd og hjelp. Vi garanterer alle våre tipsere full anonymitet.

Hvilken utdanning trenger jeg for å hjelpe dyr?

Publisert 21.07.2010

Ønsker du å jobbe på full tid for dyrevern, kan følgende fag være relevante:
-Biologi
-Kjemi/farmakologi
-Dyrepleie
-Veterinærmedisin
-Husdyrvitenskap
-Ernæringsfysiologi
-Fiskehelsebiologi
-Agronom

I flere av disse utdanningene vil du risikere å møte krav om å utføre dyreforsøk, eller behandle dyr på måter som du reagerer på. Ikke gå på tross av din samvittighet, men forsøk å gjennomføre studiet likevel. Ved å gjennomføre kan du bli én til blant stadig flere fagfolk som gjennomfører studiet sitt på grunn av dyr, og etterpå bruker det til dyrs beste!

Med disse fagene kan du også hjelpe dyr:
-Journalistikk/kommunikasjon
-Juss
-Markedsføring/reklame
-IT
-Webdesign
-Foto/film

Relevante arbeidsplasser der du jobber full tid med dyr kan være:
-Dyrevernorganisasjoner i Norge eller utlandet (i utlandet finnes alt fra organisasjoner som fysisk tar hånd om hjelpetrengende ville eller tamme dyr, til lobbyorganisasjoner og kampanjerettede organisasjoner) Sjekk World Animal Net!
-Forvaltningen (Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeri- eller Landbruksdepartementet, naturoppsyn, viltforvaltning i kommuner og fylker)
-Forsknings- og utdanningsinstitusjoner
-Dyreklinikker
-Hestesentre, hundeskoler, osv.

På arbeidsplasser der du møter dyr, kan du også møte foreldede holdninger og kritikkverdig behandling av dyrene. Ikke la deg overtale til å delta, men stå opp for dyrene og husk at du valgte jobben av hensyn til dem. Du kan bli én av dem som bidrar til endrede forhold for dyr i praksis.

Mange yrker gir mulighet til å gjøre en viktig innsats for dyr en gang i blant. For eksempel kan en journalist lage reportasjer om dyrevern når anledningen byr seg, en kokk sørge for at det er vegetarmat på menyen, en lærer undervise om dyrevelferd, en designer nekte å benytte ekte pels, en lege nekte å benytte dyreforsøk i utdanningen. Det finnes mange eksempler – tenk gjennom hva du kan gjøre på din arbeidsplass!

I fritiden kan man påta seg relevante verv, for eksempel:
-Medlem i viltnemnd (krever jegerprøve)
-Medlem i dyrevernnemnd (krever erfaring med dyr)
-Frivillig på et omplasseringssenter for dyr

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!