Hvordan får jeg jobb i dyrepolitiet?

Publisert 27.09.2017

Et dyrepoliti er en avdeling innen politiet i det enkelte politidistrikt. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom.

Dyrepoliti finnes i flere andre land, men er organisert på forskjellige måter. "Dyrepoliti" som man ser i TV-serier er i mange tilfeller private organisasjoner som har fått tildelt politimyndighet på dyrevernområdet. Slike ordninger er vanlige i engelskspråklige land, men ikke her i Norge.

For å jobbe i politiet må man gå Politihøyskolen og ta en videreutdanning etterpå. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med Politihøyskolen.

Hva går min støtte til?

Publisert 20.07.2017

62 prosent av arbeidsressursene i Dyrevernalliansen går til direkte dyrevernarbeid. Les også: Hva går pengene til? 

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Blant annet arbeider vi for: 

- At pelsindustrien avvikles som planlagt
- Overgang til sunnere raser for kylling
- Mer plass og bedre helse for griser
- Avvikling av smertefulle dyreforsøk 

I tillegg bruker vi en del ressurser på andre viktige saker, blant annet: 

- Et slagkraftig dyrepoliti
- Dyremishandling
- Bedre dyrevelferd i fiskeoppdrett
- Vern av ville dyr

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest. Bli fadder i dag! 

Hvordan kan jeg støtte Dyrevernalliansen?

Publisert 20.07.2017

Du kan hjelpe dyr på forskjellige måter: 

- Støtt dyrene med sms
- Gi en gave
- Bli fadder

Hva skiller Dyrevernalliansen fra andre dyrevernorganisasjoner?

Publisert 20.07.2017

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse. Vårt hovedfokus er dyrene i intensivt landbruk, pelsdyroppdrett og dyreforsøk. 

For at Dyrevernalliansen skal arbeide med et tema, må det finnes reelle muligheter for å stoppe dyremishandlingen eller hjelpe dyrene til et bedre liv. Våre fagmedarbeidere setter konkrete mål og delmål, og arbeidet pågår ofte over flere år. 

Dyrevernalliansen arbeider i hovedsak gjennom påvirkning av myndigheter og næringsliv. Vi driver også holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon.

Dyrevernalliansen er ikke aksjonsbasert. Vi tar sterkt avstand fra vold og ulovligheter.

Dyrevernalliansen arrangerer ikke demonstrasjoner, fakkeltog og lignende, og omplasserer ikke dyr. Andre dyrevernorganisasjoner gjør allerede en god jobb med dette.  

Dyrevern er et omfattende og viktig område, og det trengs forskjellig fokus og tiltak for å hjelpe dyr i ulike sammenhenger. Akkurat som flere miljøorganisasjoner og bistandsorganisasjoner utfyller hverandre, er Dyrevernalliansens mål at dyrevernorganisasjonene skal utfylle hverandre best mulig.

Les også: Hvem er Dyrevernalliansen? 

 

Kan man støtte Dyrevernalliansen via grasrotandel?

Publisert 20.07.2017

Det er dessverre bare lokale foreninger som kan motta grasrotandel. Dyrevernalliansen er en nasjonal organisasjon uten lokalavdelinger, og har derfor ikke rett til å motta tippemidler.

Den mest effektive måten du kan støtte Dyrevernalliansen på, er ved å bli fadder.

Bli fadder i dag!

Er jeg kommet til Dyrevernet?

Publisert 05.07.2014

Dette spørsmålet får vi ofte. Sannheten er at det ikke finnes noen instans som heter "Dyrevernet".

Les mer om dyrevernet i Norge!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!