Hvordan sender og følger jeg opp bekymringsmelding til Mattilsynet?

Publisert 08.08.2018

Bruk knappen Varsle Mattilsynet på Mattilsynets hjemmeside. Her bør du beskrive situasjonen så nøyaktig som mulig. I tillegg bør du ha samlet bevis for dette i form av bilder og film. Prøv også å få andre vitner til å melde fra! Dette gjør saken lettere å gripe fatt i.

Hvis du er bekymret for å få avslørt din identitet overfor personen du varsler om, kan du velge å være anonym. Da kan ikke personen du har varslet om finne ut hvem varsleren er. Dersom du skriver navnet ditt, vil personen du har varslet om som hovedregel ha rett til å få vite navnet ditt, dersom han eller hun ber om det.

Fordelen med å skrive navnet ditt, er at det blir enklere for både deg og Mattilsynet å følge opp saken. Du får også mulighet til å skrive e-post-adressen din, slik at du mottar en kvitteringsmail når du har meldt inn saken. Her får du et referansenummer som du må ta godt vare på. I tillegg står det følgende:

"Hvis du har oppgitt navn og kontaktinformasjon, kontakter vi deg dersom vi trenger flere opplysninger. Ut over dette blir du ikke orientert om den videre saksgangen."

For å være sikker på at saken blir fulgt ordentlig opp, bør du likevel selv orientere deg om den videre saksgangen.

Ring 22 40 00 00 og spør om å få snakke med den som har fått tildelt saken. Spør om hvor langt de er kommet med arbeidet.

Det hender at Mattilsynet ikke vil svare på hvor langt de er kommet med saken. De viser kanskje til taushetsplikt. På tross av taushetsplikt om personlige forhold hos personen det er varslet om, har Mattilsynet rett til å opplyse deg om hvorvidt de jobber med saken.

Er den påbegynt? Under behandling? Avsluttet?

Følg gjerne opp med flere telefonhenvendelser til du får vite om saken er avsluttet. Da kan du spørre om hvilken avgjørelse som ble tatt, og hvorfor.

Mattilsynet sjekker bare enkeltstående dyrehold etter tips eller mistanke om at noe er galt. Mattilsynet har offisielt ansvar for å forvalte dyrevelferdsloven, og hvis det ikke var for folk som deg, ville ikke Mattilsynet ha fått informasjon om dyr som lider!

Send gjerne reaksjoner til Dyrevernalliansen.

Jeg har funnet et hjemløst dyr. Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Kontakt en av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger.

Er dyret merket, kan du finne eieren selv gjennom Dyreidentitet AS. Dyret har da en microchip i nakken, som kan leses av hos veterinær og på en del politistasjoner. Noen katter har også en tatovering i øret med identitetsnummer, eller bokstavene "ID", som viser at de er merket med microchip. 

Jeg har mistanke om dyremishandling. Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Dersom du mistenker at det foregår dyremishandling som bryter dyrevelferdsloven, har du plikt til å melde fra.

Mattilsynet har plikt til å undersøke tips om dyremishandling. Du kan melde fra ved å sende en bekymringsmelding på Mattilsynets hjemmeside eller på telefon 22 40 00 00. Det er mulig å melde fra anonymt. Om mulig bør du sikre bevis i form av foto eller film. Be andre mulige vitner om å melde fra også, og gi Mattilsynet så nøyaktige beskrivelser og utfyllende informasjon som mulig.

Varsle Mattilsynet via hjemmesiden deres!

Les også: Dyrevelferdsloven

Dersom du kommer over en akutt dyrevelferdssak, må du melde fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller til politiet på telefon 02800, 112 ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

Mye dyremishandling blir aldri straffet, og straffenivået er altfor lavt. Derfor jobber Dyrevernalliansen for et slagkraftig dyrepoliti over hele landet.

Les også: Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti

Din hjelp kan gi dyrene et eget dyrepoliti. Bli fadder i dag! 

Hva gjør jeg når Mattilsynet ikke reagerer?

Publisert 08.08.2018

Dette spørsmålet får vi ofte fra folk som melder fra om dyremishandling. Bare en liten andel av Mattilsynets ressurser går til dyrevern, og mange opplever at Mattilsynet nedprioriterer saker de har varslet om.

Dessverre har man lite innflytelse på den konkrete saken når Mattilsynet ikke reagerer. Den eneste muligheten er da å politianmelde eller kontakte media.

Dessverre skjer det ofte at myndighetene ikke prioriterer dyrevelferdskriminalitet høyt nok, og altfor mye dyremishandling blir aldri straffet. For at flere saker skal bli grundig etterforsket og straffet, jobber Dyrevernalliansen for et landsdekkende og slagkraftig dyrepoliti, i tillegg til Mattilsynet.

Du kan bidra til at dyrevern i framtiden blir prioritert av myndighetene. Bli fadder!

Dyret mitt har fått i seg noe giftig. Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Har et dyr fått i seg noe som du mistenker kan være giftig, kontakt veterinær. Er det utenom ordinære åpningstider, kontakt den lokale veterinærvakten. Du kan i tillegg finne informasjon hos Helsedirektoratets giftinformasjon.

Hvordan er Dyrevernalliansen organisert?

Publisert 27.09.2017

Dyrevernalliansen er stiftelse, og følger derfor bestemmelsene i stiftelsesloven.  Vi er underlagt kontroll fra Stiftelsestilsynet, og sender dem årsberetning hvert år.

Styret er Dyrevernalliansens øverste organ. Styret møtes flere ganger i året, og fastsetter blant annet årets budsjett.

Driften av Dyrevernalliansen foregår på kontoret i Oslo. Vi har 18 ansatte fagmedarbeidere, blant annet zoologer, veterinærer, sivilagronomer, jurist og økonomer og fagfolk innen samfunnsvitenskap. De ansatte er inndelt i fire avdelinger: fagavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, drifts- og innsamlingsavdelingen og avdelingen for Dyrevernmerket. I tillegg har vi tilknyttet flere faste oppdragstagere, blant annet regnskapsfirma og fotografer.

Les også: Dyrevernalliansens ansatte og styre.

I likhet med flere andre kjente stiftelser er Dyrevernalliansen åpen for medlemmer og faddere. Vi har 10.000 engasjerte medlemmer, faddere og fastgivere. 

Som medlem eller fadder i Dyrevernalliansen vil du få tilsendt medlemsbladet "Dyrevern Magasin" to ganger i året. 

Dyrevernalliansen har også rundt 400.000 følgere på sosiale medier. Følgerne våre hjelper til å spre nyheter og informasjon om dyrene vi jobber for.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!