Jeg har oppdaget kritikkverdig dyrehold, men er det forbudt?

Publisert 08.08.2018

Dyrevelferdsloven bestemmer at alle dyr har krav på nok mat og vann, og et passe varmt oppholdsrom, der gjødsel fjernes. De skal ha behandling mot sykdom, og bli passet på slik at de ikke skader seg. Dyr skal ikke etterlates for lenge alene. Familiedyr skal ha regelmessig mosjon, lek og sosial kontakt. Det er forbudt å slå dyr, mobbe dem fysisk eller psykisk, eller mishandle dem på andre måter. Ingen skal ha flere dyr enn de klarer å ta seg av på en bra måte.

Er du i tvil? Send inn en bekymringsmelding til Mattilsynet.

Les også: Dyrevelferdsloven

Jeg har oppdaget dyr i akutt nød! Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Skadde husdyr eller familiedyr: Det beste er å ta dyret til veterinær. Alle veterinærer har plikt til å hjelpe dyr i akutt nød, også ville dyr. Utenom ordinære åpningstider vil du bli henvist til veterinærvakten. Ring 22 40 00 00 hvis du ikke kan ta dyret til veterinær.

Skadd vilt: Får du tak i dyret, ta det til veterinær. Får du ikke tak i dyret, kontakt den lokale viltnemnda ved å ringe kommunen eller finne nummeret på kommunens nettsider, eller politiet på 02800.

Er dyret en skadd fugl? Les mer her.

Eksempler på dyr i akutt nød:

- katt sitter fast i høyt tre (kontakt ditt lokale brannvesen)
- hund innesperret i varm bil (politi: tlf. 02800)
- påkjørt dyr (politi: tlf. 02800)

Jeg har funnet et dødt dyr. Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Hvis du mistenker at dyret er utsatt for vanskjøtsel eller mishandling: Meld fra til Mattilsynet eller politiet. 

Dødt vilt: Legg det ut i grøfta, eller inn i skogen hvor andre dyr kan spise det uten risiko for påkjørsel og lignende.

Død katt, hund eller kanin: Ta dyret til politi eller veterinær, som har scanner for ID.

Andre familiedyr: Sett opp lapper i nærbutikker, evt annonse i lokalavis.

Døde landbruksdyr: Kontakt det lokale Bondelaget.

Jeg har opplevd dyremishandling på ferie. Hva kan jeg gjøre?

Publisert 08.08.2018

Det er viktig at du rapporterer det du reagerer på! Det beste er at du også dokumenterer dyremishandling med film eller bilder.

Dyrevernalliansen jobber bredt for å forhindre dyremishandling, og samarbeider internasjonalt for å få slutt på dyremishandling også andre steder i verden. Dyrevernorganisasjonene Born Free Foundation og WAP vil gjerne ha tips om uverdige forhold for ville dyr i utlandet (f.eks. sirkus, dyreparker og forestillinger).

Du bør også rapportere til det lokale politiet, turistkontor, lokale dyrevernorganisasjoner og/eller turoperatøren. Kontakt eventuelt ambassaden for landet du besøkte når du kommer hjem.

Hvordan sender og følger jeg opp bekymringsmelding til Mattilsynet?

Publisert 08.08.2018

Bruk knappen Varsle Mattilsynet på Mattilsynets hjemmeside. Her bør du beskrive situasjonen så nøyaktig som mulig. I tillegg bør du ha samlet bevis for dette i form av bilder og film. Prøv også å få andre vitner til å melde fra! Dette gjør saken lettere å gripe fatt i.

Hvis du er bekymret for å få avslørt din identitet overfor personen du varsler om, kan du velge å være anonym. Da kan ikke personen du har varslet om finne ut hvem varsleren er. Dersom du skriver navnet ditt, vil personen du har varslet om som hovedregel ha rett til å få vite navnet ditt, dersom han eller hun ber om det.

Fordelen med å skrive navnet ditt, er at det blir enklere for både deg og Mattilsynet å følge opp saken. Du får også mulighet til å skrive e-post-adressen din, slik at du mottar en kvitteringsmail når du har meldt inn saken. Her får du et referansenummer som du må ta godt vare på. I tillegg står det følgende:

"Hvis du har oppgitt navn og kontaktinformasjon, kontakter vi deg dersom vi trenger flere opplysninger. Ut over dette blir du ikke orientert om den videre saksgangen."

For å være sikker på at saken blir fulgt ordentlig opp, bør du likevel selv orientere deg om den videre saksgangen.

Ring 22 40 00 00 og spør om å få snakke med den som har fått tildelt saken. Spør om hvor langt de er kommet med arbeidet.

Det hender at Mattilsynet ikke vil svare på hvor langt de er kommet med saken. De viser kanskje til taushetsplikt. På tross av taushetsplikt om personlige forhold hos personen det er varslet om, har Mattilsynet rett til å opplyse deg om hvorvidt de jobber med saken.

Er den påbegynt? Under behandling? Avsluttet?

Følg gjerne opp med flere telefonhenvendelser til du får vite om saken er avsluttet. Da kan du spørre om hvilken avgjørelse som ble tatt, og hvorfor.

Mattilsynet sjekker bare enkeltstående dyrehold etter tips eller mistanke om at noe er galt. Mattilsynet har offisielt ansvar for å forvalte dyrevelferdsloven, og hvis det ikke var for folk som deg, ville ikke Mattilsynet ha fått informasjon om dyr som lider!

Send gjerne reaksjoner til Dyrevernalliansen.

Hva gjør jeg når Mattilsynet ikke reagerer?

Publisert 08.08.2018

Dette spørsmålet får vi ofte fra folk som melder fra om dyremishandling. Bare en liten andel av Mattilsynets ressurser går til dyrevern, og mange opplever at Mattilsynet nedprioriterer saker de har varslet om.

Desverre har man lite innflytelse på den konkrete saken når Mattilsynet ikke reagerer. Den eneste muligheten er da å politianmelde eller kontakte media.

Dessverre skjer det ofte at myndighetene ikke prioriterer dyrevelferdskriminalitet høyt nok, og altfor mye dyremishandling blir aldri straffet. For at flere saker skal bli grundig etterforsket og straffet, jobber Dyrevernalliansen for et landsdekkende og slagkraftig dyrepoliti, i tillegg til Mattilsynet.

Du kan bidra til at dyrevern i framtiden blir prioritert av myndighetene. Bli fadder!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!