Hva slags mat bør jeg gi fuglene om vinteren?

Publisert 27.07.2010

Solsikkefrø, rester av brød og kaker, havre og hvetekorn er bra. Meiseboller, halve kokosnøtter, delfiafett og annet usaltet fett gir også næring i vinterkulda.

IKKE gi fuglene muggen mat, store mengder hvitt brød, eller saltet mat. Dette kan gjøre fuglene syke, og i verste fall ta livet av dem.

Sett gjerne opp julenek, men husk at det gir lite korn, og fort blir spist opp.

Les mer om fuglemating.

Jeg har funnet en skadd fugl, hva gjør jeg?

Publisert 27.07.2010

Hvis den ikke ser ut til å ha brukket noe eller være alvorlig syk, legg den ute på et trygt sted. Ofte vil den komme seg, og fly vekk. Er den alvorlig skadet, ta den til veterinær for undersøkelse. Hvis den er så skadd at den åpenbart snart vil dø, kan du alternativt avlive den selv. Dette må du bare gjøre hvis du er sikker på at du klarer å gjøre det raskt, på en human måte.

Jeg har funnet en morløs rådyrkalv, hva gjør jeg?

Publisert 27.07.2010

Ikke rør den, moren er sannsynligvis i nærheten. Rådyrkalver ligger ofte alene i gresset og venter på mor. Fjern deg fra stedet, slik at moren tør å hente kalven.

Jeg har funnet en forlatt dyreunge. Hva gjør jeg?

Publisert 29.10.2010

Sannsynligvis er dyreungen ikke forlatt. Tenk nøye på følgende FØR du tar inn eller plukker opp en dyreunge:

•    Det mest dyrevennlige er ofte å la dyreungene være i fred.

•    Dyreunger skal ikke betraktes som forlatte så lenge ikke moren eller foreldrene er funnet døde.

•    Ved mistanke om at dyreunger er forlatt skal de overvåkes fra langt avstand og under mange timer for å konstatere at de ikke lenger mates av foreldrene. Har du ikke tid, bør du la dyrungene bli der de er.

•    Husk på at foreldrene er best til å fôre opp og oppdra ungene sine. I visse tilfeller
 dukker det opp fosterforeldre av samme art som sørger for oppdragelse av ungene.

•    Hvis du er i tvil, ta først kontakt med noen som har kunnskap om arten før du tar inn en dyreunge som du tror er forlatt. Kontakt for eksempel Norsk ornitologisk forening eller Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (finnes dessverre ingen tilsvarende norsk forening enda)

•    Det er en myte at dyrerunger som røres av mennesker ikke aksepteres av sine foreldre. Det er stort sett uproblematisk å håndtere dyreunger slik at de for eksempel kan bli satt tilbake i et reir de falt ut av.

•    Skadde ville dyr må tas til nærmeste veterinær så fort som mulig.

Kan jeg gi pinnsvin melk?

Publisert 14.11.2010

Pinnsvin må ikke få melk! Derimot kan du gjerne fôre dem med kattemat og sette ut vann til dem. Legg kattematen på en skål på en fast plass, og pinnsvinene vil kose seg på "restauranten" din hver kveld.

Vil du hjelpe dem når det går mot vinter, kan du gjøre klar noen fine løvhauger på lune steder, for eksempel i komposten eller i bed ved husveggen. Pinnsvinene kan da overvintre i hagen din.

Jeg har funnet et skadet, vilt dyr og tatt det i forpleining. Er det lov?

Publisert 18.01.2013

Ville dyr kan lovlig tas i forpleining i en periode, dersom formålet er å sette dem fri senere når de kan klare seg selv, se forskrift om hold av vilt i fangenskap § 2-2.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!