Jeg har funnet et skadet, vilt dyr og tatt det i forpleining. Er det lov?

Ville dyr kan lovlig tas i forpleining i en periode, dersom formålet er å sette dem fri senere når de kan klare seg selv, se forskrift om hold av vilt i fangenskap § 2-2.