Jeg har funnet en skadd fugl, hva gjør jeg?

Hvis den ikke ser ut til å ha brukket noe eller være alvorlig syk, legg den ute på et trygt sted. Ofte vil den komme seg, og fly vekk. Er den alvorlig skadet, ta den til veterinær for undersøkelse. Hvis den er så skadd at den åpenbart snart vil dø, kan du alternativt avlive den selv. Dette må du bare gjøre hvis du er sikker på at du klarer å gjøre det raskt, på en human måte.