Jeg har funnet en forlatt dyreunge. Hva gjør jeg?

Sannsynligvis er dyreungen ikke forlatt. Tenk nøye på følgende FØR du tar inn eller plukker opp en dyreunge:

•    Det mest dyrevennlige er ofte å la dyreungene være i fred.

•    Dyreunger skal ikke betraktes som forlatte så lenge ikke moren eller foreldrene er funnet døde.

•    Ved mistanke om at dyreunger er forlatt skal de overvåkes fra langt avstand og under mange timer for å konstatere at de ikke lenger mates av foreldrene. Har du ikke tid, bør du la dyrungene bli der de er.

•    Husk på at foreldrene er best til å fôre opp og oppdra ungene sine. I visse tilfeller
 dukker det opp fosterforeldre av samme art som sørger for oppdragelse av ungene.

•    Hvis du er i tvil, ta først kontakt med noen som har kunnskap om arten før du tar inn en dyreunge som du tror er forlatt. Kontakt for eksempel Norsk ornitologisk forening eller Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (finnes dessverre ingen tilsvarende norsk forening enda)

•    Det er en myte at dyrerunger som røres av mennesker ikke aksepteres av sine foreldre. Det er stort sett uproblematisk å håndtere dyreunger slik at de for eksempel kan bli satt tilbake i et reir de falt ut av.

•    Skadde ville dyr må tas til nærmeste veterinær så fort som mulig.