Hvorfor inngår Dyrevernalliansen kompromisser på vegne av dyr?

Ingen dyr fortjener å lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse.

Dyrevernalliansen er opptatt av konkrete forbedringer for dyrene, her og nå. Vi forsøker å hjelpe dem med alle lovlige midler. Første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer vi ikke å hindre lidelsen, arbeider vi for å begrense den. 

Eksempler:

- Vi arbeider for å avvikle smertefulle dyreforsøk. Hvis vi ikke klarer å hindre et forsøk, arbeider vi for å redusere antall dyr og lindre lidelsene.

- Vi arbeider for redusert kjøttkonsum. Fordi det likevel eksisterer dyr i industrilandbruket, arbeider vi for å bedre dyrevelferden gjennom tiltak som økt plass, utemuligheter og mindre intensiv avl.

Les også: Vi fremmer realistiske løsninger