Hvordan er Dyrevernalliansen organisert?

Publisert 27.09.2017

Dyrevernalliansen er stiftelse, og følger derfor bestemmelsene i stiftelsesloven.  Vi er underlagt kontroll fra Stiftelsestilsynet, og sender dem årsberetning hvert år.

Styret er Dyrevernalliansens øverste organ. Styret møtes flere ganger i året, og fastsetter blant annet årets budsjett.

Driften av Dyrevernalliansen foregår på kontoret i Oslo. Vi har 18 ansatte fagmedarbeidere, blant annet zoologer, veterinærer, sivilagronomer, jurist og økonomer og fagfolk innen samfunnsvitenskap. De ansatte er inndelt i fire avdelinger: fagavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, drifts- og innsamlingsavdelingen og avdelingen for Dyrevernmerket. I tillegg har vi tilknyttet flere faste oppdragstagere, blant annet regnskapsfirma og fotografer.

Les også: Dyrevernalliansens ansatte og styre.

I likhet med flere andre kjente stiftelser er Dyrevernalliansen åpen for medlemmer og faddere. Vi har 10.000 engasjerte medlemmer, faddere og fastgivere. 

Som medlem eller fadder i Dyrevernalliansen vil du få tilsendt medlemsbladet "Dyrevern Magasin" to ganger i året. 

Dyrevernalliansen har også rundt 400.000 følgere på sosiale medier. Følgerne våre hjelper til å spre nyheter og informasjon om dyrene vi jobber for.

Hva går min støtte til?

Publisert 20.07.2017

62 prosent av arbeidsressursene i Dyrevernalliansen går til direkte dyrevernarbeid. Les også: Hva går pengene til? 

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Blant annet arbeider vi for: 

- At pelsindustrien avvikles som planlagt
- Overgang til sunnere raser for kylling
- Mer plass og bedre helse for griser
- Avvikling av smertefulle dyreforsøk 

I tillegg bruker vi en del ressurser på andre viktige saker, blant annet: 

- Et slagkraftig dyrepoliti
- Dyremishandling
- Bedre dyrevelferd i fiskeoppdrett
- Vern av ville dyr

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest. Bli fadder i dag! 

Hvordan kan jeg støtte Dyrevernalliansen?

Publisert 20.07.2017

Du kan hjelpe dyr på forskjellige måter: 

- Støtt dyrene med sms
- Gi en gave
- Bli fadder

Hva skiller Dyrevernalliansen fra andre dyrevernorganisasjoner?

Publisert 20.07.2017

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse. Vårt hovedfokus er dyrene i intensivt landbruk, pelsdyroppdrett og dyreforsøk. 

For at Dyrevernalliansen skal arbeide med et tema, må det finnes reelle muligheter for å stoppe dyremishandlingen eller hjelpe dyrene til et bedre liv. Våre fagmedarbeidere setter konkrete mål og delmål, og arbeidet pågår ofte over flere år. 

Dyrevernalliansen arbeider i hovedsak gjennom påvirkning av myndigheter og næringsliv. Vi driver også holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon.

Dyrevernalliansen er ikke aksjonsbasert. Vi tar sterkt avstand fra vold og ulovligheter.

Dyrevernalliansen arrangerer ikke demonstrasjoner, fakkeltog og lignende, og omplasserer ikke dyr. Andre dyrevernorganisasjoner gjør allerede en god jobb med dette.  

Dyrevern er et omfattende og viktig område, og det trengs forskjellig fokus og tiltak for å hjelpe dyr i ulike sammenhenger. Akkurat som flere miljøorganisasjoner og bistandsorganisasjoner utfyller hverandre, er Dyrevernalliansens mål at dyrevernorganisasjonene skal utfylle hverandre best mulig.

Les også: Hvem er Dyrevernalliansen? 

 

Kan man støtte Dyrevernalliansen via grasrotandel?

Publisert 20.07.2017

Det er dessverre bare lokale foreninger som kan motta grasrotandel. Dyrevernalliansen er en nasjonal organisasjon uten lokalavdelinger, og har derfor ikke rett til å motta tippemidler.

Den mest effektive måten du kan støtte Dyrevernalliansen på, er ved å bli fadder.

Bli fadder i dag!

Hvorfor inngår Dyrevernalliansen kompromisser på vegne av dyr?

Publisert 20.07.2017

Ingen dyr fortjener å lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse.

Dyrevernalliansen er opptatt av konkrete forbedringer for dyrene, her og nå. Vi forsøker å hjelpe dem med alle lovlige midler. Første prioritet er alltid dyrets beste. Klarer vi ikke å hindre lidelsen, arbeider vi for å begrense den. 

Eksempler:

- Vi arbeider for å avvikle smertefulle dyreforsøk. Hvis vi ikke klarer å hindre et forsøk, arbeider vi for å redusere antall dyr og lindre lidelsene.

- Vi arbeider for redusert kjøttkonsum. Fordi det likevel eksisterer dyr i industrilandbruket, arbeider vi for å bedre dyrevelferden gjennom tiltak som økt plass, utemuligheter og mindre intensiv avl.

Les også: Vi fremmer realistiske løsninger

 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!